Gedaan met laden. U bevindt zich op: Online aankopen door burgers voor privégebruik Digitale economie

Online aankopen door burgers voor privégebruik

Gepubliceerd op 7 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 8 op 10 kopen online

Het aandeel van de bevolking van 16 tot 74 jaar in het Vlaamse Gewest dat in het jaar voorafgaand aan de bevraging goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2023 op 79%. Dat aandeel steeg sterk sinds 2005. Toen kocht of bestelde 16% van de inwoners online. Meer recentelijk was er een sterke stijging van 2018 tot 2020, gevolgd door een stagnatie vanaf 2021.

De toename in het aandeel dat online koopt of bestelt, deed zich van 2013 tot 2020 vooral voor bij de aankopen tijdens de voorbije 3 maanden, waarna dat aandeel eerder stagneert. In 2023 kocht 69% van de inwoners tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de bevraging online.

Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, was lager in 2020 en 2021, maar steeg sinds 2022 opnieuw naar het niveau van voor 2020. Hierdoor daalde het aandeel dat nooit iets via internet gekocht of besteld heeft van 2020 tot 2023 (van 19% tot 15%).

Online kopen hangt samen met leeftijd, onderwijsniveau en inkomen

Het aandeel burgers dat in het jaar voorafgaand aan de bevraging een aankoop of bestelling online deed, varieert naar leeftijd, opleiding en huishoudinkomen. Er is geen verschil naar geslacht of geboorteland.

55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Bij de 55- tot 74-jarigen ging het in 2023 om 62%, bij de 18- tot 24-jarigen en de 25- tot 54-jarigen om respectievelijk 87% en 88%.

Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Bij de laaggeschoolden kocht in 2023 59% online, bij de hooggeschoolden 93%. Bij de laagste inkomensgroep (tot 1.499 euro) ging het om 53%, bij de hoogste inkomensgroep (vanaf 4.800 euro) om 89%.

Online aankopen vooral bij Belgische verkopers en bij verkopers uit andere EU-landen

In 2023 deed 59% van de inwoners van 16 tot 74 jaar in het voorbije kwartaal een onlineaankoop of onlinebestelling bij een Belgische verkoper. 44% deed een aankoop of bestelling bij een verkoper uit een ander land van de Europese Unie (EU) en 10% bij een verkoper uit een niet-EU-land.

Online kopen sterker ingeburgerd in het Vlaamse Gewest dan in de EU27

In 2023 lag het aandeel burgers dat tijdens het voorbije jaar online kocht of bestelde hoger in het Vlaamse Gewest (79%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (77%) dan in het Waalse Gewest (68%).

Het aandeel in het Vlaamse Gewest ligt hoger dan het EU27-gemiddelde (69%). In Nederland kocht 92% van de burgers online, in Denemarken en Zweden 89%. In Bulgarije ligt dat aandeel het laagst (45%).