Gedaan met laden. U bevindt zich op: Online aankopen door burgers voor privégebruik Digitale economie

Online aankopen door burgers voor privégebruik

Gepubliceerd op 13 april 2023 • Volgende update op 7 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 8 op 10 koopt online

Het aandeel van de bevolking van 16 tot 74 jaar in het Vlaamse Gewest dat in het jaar voorafgaand aan de bevraging goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2022 op 79%. Dat aandeel steeg sterk in de afgelopen jaren. In 2005 kocht of bestelde 16% van de inwoners online. Meer recentelijk was er een sterke stijging van 2018 tot 2020, gevolgd door een afvlakking van de curve.

De toename in het aandeel dat online koopt of bestelt, deed zich van 2009 tot 2021 vooral voor bij de aankopen tijdens de voorbije 3 maanden. In 2022 is er een lichte terugval van dat aandeel. In 2022 kocht 67% van de inwoners tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de bevraging online, in 2021 was dat 70%.

Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, was lager in 2020 en 2021, maar steeg in 2022 opnieuw naar het niveau van voor 2020.

Online kopen hangt sterk samen met leeftijd, onderwijsniveau en inkomen

Het aandeel burgers dat in het jaar voorafgaand aan de bevraging een aankoop of bestelling online deed, varieert naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en geboorteland. Er is geen verschil naar geslacht.

55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Personen geboren in België kopen vaker online dan personen geboren in het buitenland.

Onlineaankopen gebeuren vooral bij Belgische verkopers en bij verkopers uit andere EU-landen

In 2022 deed 58% van de inwoners van 16 tot 74 jaar in het voorbije kwartaal een onlineaankoop of onlinebestelling bij een Belgische verkoper. 42% deed een aankoop of bestelling bij een verkoper uit een ander land van de Europese Unie (EU) en 10% bij een verkoper uit een niet-EU-land.

Online kopen sterker ingeburgerd in het Vlaamse Gewest dan in de EU27

In 2022 lag het aandeel burgers dat tijdens het voorbije jaar online kocht of bestelde hoger in het Vlaamse Gewest (79%) dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (70%) en het Waalse Gewest (69%).

Het aandeel in het Vlaamse Gewest lag hoger dan het EU27-gemiddelde (68%). In Denemarken en Nederland kocht of bestelde 88% van de burgers online.