Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Rente Rente

Metadata: Rente

Bron

Europese Centrale Bank (ECB)

Definities

Basisherfinancieringsrente: de (minimum bied-)rente die geldt bij basisherfinancieringstransacties (reguliere, liquiditeit verschaffende transacties met terugkoopverplichting die door het Eurosysteem worden uitgevoerd met een frequentie en een looptijd van normaliter een week). Deze rente wordt ook wel ‘refirente’ genoemd. Het niveau wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van de ECB.

Depositorente: rentevoet waartegen kredietinstellingen op elk ogenblik overnight deposito’s kunnen plaatsen bij de nationale centrale bank. De depositorente ligt normaliter 100 basispunten onder de minimum biedrente en stelt daarmee een ondergrens aan de korte rente.

Interest of rente: de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. De rentevoet of interestvoet is het percentage van het geleende bedrag dat als rente of interest wordt aangerekend.

Marginale beleningsrente: de rentevoet waartegen kredietinstellingen op elk ogenblik overnight tegen onderpand en op eigen initiatief kunnen lenen bij de nationale centrale bank. De marginale beleningsrente ligt normaliter 100 basispunten boven de minimum biedrente en stelt daarmee een bovengrens aan de korte rente.

Overnight: periode tussen het slot van de beurs op de vorige dag en de opening van de beurs op de daaropvolgende dag.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het gaat om geregistreerde data door de ECB.

Referenties

Naar de statistiek