Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doodsoorzaken Gezondheid en welzijn

Doodsoorzaken

Gepubliceerd op 10 maart 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ook in 2020 waren meeste overlijdens te wijten aan kanker en hart- of vaatziekten

De 2 belangrijkste groepen van doodsoorzaken in het Vlaamse Gewest waren in 2020 kanker (of andere nieuwvormingen) (23%) en ziekten van het hart- of vaatstelstel (22%). Bijna de helft van alle overlijdens in 2020 kon dus worden toegeschreven aan deze 2 groepen van doodsoorzaken. Het effectief aantal overlijdens aan kanker en ziekten aan hart- of vaatstelsel nam tussen 2019 en 2020 wel af. In 2020 ging het om 16.133 overlijdens aan kanker (-428 tegenover 2019) en 15.481 overlijdens aan ziekten aan hart- of vaatstelsel (-586 tegenover 2019). Tegelijk stierven in 2020 10.842 personen aan de gevolgen van een Covid-19-besmetting. Dat is 15% van het totaal aantal overlijdens.

Het percentage en het aantal overlijdens door ziekten van het hart- of vaatstelstel daalt langzaam. Sinds 2012 bleef het relatieve belang van de 2 belangrijkste groepen van doodsoorzaken nagenoeg gelijk. In 2019 was voor het eerst het aandeel van de overlijdens door kankers hoger dan dat van de ziekten van hart- en vaatziekten.

Cijfers over de doodsoorzaken 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Meer sterfte door kanker bij mannen dan bij vrouwen

Bij mannen was in 2020 sterfte door kanker de belangrijkste doodsoorzaak (26%). Sterfte door een hart- of vaatziekte kwam op de 2de plaats (20%), gevolgd door een Covid-19-besmetting (15%).

Bij vrouwen was sterfte door een hart- of vaatziekte de belangrijkste doodsoorzaak (23%), gevolgd door sterfte door kanker (20%) en een Covid-19-besmetting (15%).

Sterfte door kanker, hart en vaatziekten en Covid-19 neemt toe met de leeftijd

Het risico op sterfte door kanker nam in 2020 geleidelijk toe met de leeftijd. Sterfte door hart- of vaatziekte en overlijden door een Covid-19-besmetting namen zeer sterk toe vanaf de leeftijd van 75 jaar.

In 2020 was vanaf de leeftijd van 75 jaar het risico op overlijden door kanker bijna dubbel zo groot voor mannen als voor vrouwen. Het risico op overlijden door een hart- of vaatziekte was op alle leeftijden groter bij mannen dan bij vrouwen, al wordt het verschil kleiner bij de oudste leeftijdscategorie.

Het risico op overlijden door een besmetting met Covid-19 neemt sterk toe met de leeftijd. Een derde van de overlijdens bij mannen van 85 jaar en ouder was in 2020 te wijten aan Covid-19. Bij vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie was Covid-19 in een kwart van de gevallen de doodsoorzaak.

Meer sterfte door hart- of vaatziekten en kanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In het Vlaamse Gewest waren er in 2020 relatief gezien iets meer overlijdens door een hart- of vaatziekte dan in de 2 andere gewesten. Dat geldt ook voor overlijdens door kanker. In het Brusselse Gewest lag het aandeel overlijdens omwille van een Covid-19-besmetting het hoogst.

Info over definities en bronnen

Lees deze pagina in: