Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gezonde levensverwachting Gezondheid en welzijn

Gezonde levensverwachting

Gepubliceerd op 22 december 2020 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Op leeftijd van 50 jaar nog 23 jaar in goede gezondheid

Op basis van gegevens van 2018 wordt geschat dat in het Vlaamse Gewest mannen van 50 jaar een levensverwachting hebben van gemiddeld 32 jaar. Daarbij gaat het om 23 jaar zonder beperkingen in het dagelijkse leven en 9 jaar met beperkingen. Vrouwen van 50 jaar hebben een vooruitzicht van gemiddeld genomen nog 36 jaar: 23,1 jaar zonder beperkingen en 12,5 jaar met beperkingen in het dagelijkse functioneren.

De totale levensverwachting van mannen en vrouwen neemt nog steeds toe. De levensverwachting in goede gezondheid (zonder beperkingen in het dagelijkse leven) neemt enkel nog toe bij mannen.

Relatief gezien meer gezonde jaren voor mannen dan voor vrouwen

Volgens schattingen op basis van gegevens van 2018 hadden mannen van 30 jaar gemiddeld nog 51 jaar in het vooruitzicht. Vrouwen konden nog gemiddeld 55 jaar verwachten. Van deze nog de verwachten tijd zou het bij zowel mannen als vrouwen gaan om 39,5 jaar zonder beperkingen. Dat betekent dat op de leeftijd van 30 jaar voor mannen 77% en voor vrouwen 72% van de resterende levensjaren in goede gezondheid zou zijn.

Mannen hadden op de leeftijd van 50 jaar nog een vooruitzicht op gemiddeld genomen 32 jaar leven, vrouwen hadden op die leeftijd nog een vooruitzicht op 35,6 jaar. Voor mannen was 72% van die resterende jaren zonder beperkingen, voor vrouwen was dat 65%.

Eens mannen de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, hebben ze gemiddeld genomen nog een vooruitzicht op 15,2 jaar en vrouwen op 17,9 jaar. Ruim de helft van die jaren (64% voor mannen en 57% voor vrouwen) zou in goede gezondheid zijn.

Gezonde levensverwachting in Vlaams Gewest hoger dan in andere gewesten

Op de leeftijd van 65 jaar was in 2018 het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren zonder beperkingen in het dagelijkse leven hoger in het Vlaamse Gewest dan in de 2 andere gewesten. Vrouwen uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben op de leeftijd van 65 jaar even veel jaren zonder beperkingen in het vooruitzicht dan vrouwen uit het Vlaamse Gewest, maar hun totale levensverwachting ligt iets lager.

Belgische 65-jarigen langer gezond dan EU-gemiddelde

Op de leeftijd van 65 jaar lag in 2018 de gezonde levensverwachting voor Belgische mannen bijna 1 jaar boven het EU28-gemiddelde. Belgische vrouwen hadden op die leeftijd 1,4 jaar meer gezonde levensverwachting dan het EU28-gemiddelde.

De laagste waarden voor mannen en vrouwen lagen in Slovakije en Letland, de hoogste waarden in Zweden.