Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lichamelijke pijn Gezondheid en welzijn

Lichamelijke pijn

Gepubliceerd op 15 juli 2019 • Volgende update: juli 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ongeveer 1 op 4 Vlamingen heeft ernstige pijnklachten

In 2018 gaf in het Vlaamse Gewest bijna 1 op de 4 personen van 15 jaar en ouder aan last te hebben van ernstige lichamelijke pijn. Het gaat om personen met matige, hevige en heel hevige lichamelijke pijn. Dit percentage blijft relatief stabiel.

Vooral vrouwen, ouderen en lager opgeleiden hebben ernstige pijnklachten

Meer vrouwen dan mannen hadden in 2018 ernstige pijnklachten.

De groep met ernstige pijnklachten nam in 2018 toe met de leeftijd. Zo had ruim 1 op de 3 personen van 75 jaar en ouder ernstige pijnklachten.

De omvang van de groep met ernstige pijnklachten liep in 2018 sterk uiteen naargelang het opleidingsniveau. Meer dan de andere groepen hadden lager opgeleiden ernstige pijnklachten. Bij de lager opgeleiden ging het om ruim 1 op de 3, bij de hoger opgeleiden om 1 op de 5.

Meer personen met ernstige pijnklachten in Waals Gewest

In België gaf in 2018 ruim 1 op de 4 personen van 15 jaar en ouder aan ernstige pijnklachten te hebben. In het Waalse Gewest lag dit aandeel hoger.