Gedaan met laden. U bevindt zich op: Optimale levensenergie Gezondheid en welzijn

Optimale levensenergie

Gepubliceerd op 6 februari 2020 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2018 had 1 op de 6 inwoners van het Vlaamse Gewest van 15 jaar en ouder een optimale levensenergie. Tussen 2004 en 2018 is dit percentage gedaald van 25% naar 17%.

Aandeel met optimale levensenergie hoger vanaf leeftijd van 55 jaar

In het Vlaamse Gewest waren er in 2018 meer mannen dan vrouwen met een optimaal energieniveau.

De optimale vitaliteit is lager bij de personen jonger dan 55 jaar dan bij personen van 55 jaar en ouder. Het aandeel bij de hoogst scorende groep (75 jaar en ouder) was ongeveer dubbel zo hoog als bij de laagst scorende groep (25 tot 34 jaar).

Er waren geen significante verschillen naargelang van het opleidingsniveau.

Groep met optimale levensenergie groter in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

Het percentage inwoners met een optimale levensenergie lag in 2018 in het Vlaamse Gewest hoger dan in het Brusselse en Waalse Gewest. In het Vlaamse Gewest ging het om 17% van de bevolking van 15 jaar en ouder. In de andere gewesten lag dit aandeel ongeveer op 10%.