Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolking in subjectieve armoede Inkomen en armoede

Bevolking in subjectieve armoede

Gepubliceerd op 27 februari 2024 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2023 leefde 8,7% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in subjectieve armoede. Dat komt overeen met ongeveer 580.000 personen. Het gaat om personen die deel uitmaken van een huishouden dat zelf aangeeft moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met het beschikbare inkomen.

De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat het aandeel personen in subjectieve armoede in de meest recente jaren iets lager ligt dan in de periode tot 2017.

Subjectieve armoede hoogst bij eenoudergezinnen en huurders

Naar geslacht en leeftijd zijn er in 2023 slechts beperkte verschillen in subjectieve armoede.

Het hoogste aandeel dat aangeeft moeilijk rond te komen is te vinden bij eenoudergezinnen (29%). Ook huurders (26%), werklozen (24%), alleenstaanden (17%), niet-actieven (zonder gepensioneerden) (16%) en laaggeschoolden (15%) kenden in 2023 een duidelijk hogere subjectieve armoede dan gemiddeld.

Subjectieve armoede in Vlaams Gewest lager dan in andere gewesten en EU-gemiddelde

Er zijn in het Vlaamse Gewest relatief gezien minder personen in een huishouden dat aangeeft (zeer) moeilijk rond te komen dan in de andere Belgische gewesten. In het Vlaamse Gewest ging het in 2022 om 10% van de bevolking, in het Waalse Gewest om 24% en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 35%. In België ging het om 17% van de bevolking.

Het aandeel personen in subjectieve armoede lag in 2022 in de Europese Unie (EU27) op 19% van de bevolking. In Luxemburg en Finland lag dat aandeel het laagst (telkens 6%), in Griekenland het hoogst (68%).

Cijfers voor 2023 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar. Maar voor België en de gewesten is dat wel het geval. In 2023 lag de subjectieve armoede in het Vlaamse Gewest op 9%, in het Waalse Gewest op 22% en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op 34%. In België in zijn geheel ging het om 16%.