Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiearmoede Inkomen en armoede

Energiearmoede

Gepubliceerd op 13 juni 2023 • Volgende update: juni 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Netbeheerders leveren elektriciteit aan ruim 75.000 huishoudens en gas aan 57.000 huishoudens wegens wanbetaling

Eind 2022 leverden de wegens wanbetaling elektriciteit aan 75.165 huishoudens en gas aan 57.008 huishoudens. Die aantallen liggen hoger dan in 2021 maar lager dan in de jaren vóór 2020, ondanks de grote prijsstijgingen voor energie in 2022.

Het gaat om huishoudens waarvan de commerciële energieleverancier het contract heeft opgezegd omdat zij hun energiefactuur niet op tijd hebben betaald en niet hebben gereageerd op een aangetekende ingebrekestelling of de afspraken in een afbetalingsplan niet hebben nageleefd. Als het huishouden in dat geval geen nieuwe commerciële leverancier vindt, dan neemt de netbeheerder de levering van elektriciteit en/of gas over in zijn wettelijke rol van sociale leverancier.

Eind 2022 ging het voor elektriciteit om 2,6% van het totaal aantal huishoudelijke afnemers, bij gas om 2,8% van de afnemers.

Ruim 49.000 budgetmeters voor elektriciteit, bijna 32.000 voor gas

Als een huishouden ook bij de sociale leverancier niet tijdig betaalt, plaatst de netbeheerder een die de klant verplicht om vooraf te betalen voor de levering van elektriciteit en/of gas. Indien de klant dat niet doet dan valt de stroomlevering terug op een minimale levering waardoor het moeilijk wordt om meerdere toestellen tegelijk te gebruiken. Bij gas wordt in het geval van niet-betaling via de budgetmeter de levering helemaal afgesloten.

Eind 2022 waren er 49.168 budgetmeters voor elektriciteit actief. In de loop van 2009 werden ook de eerste budgetmeters geplaatst voor de levering van gas. Eind 2022 waren er 31.934 actieve budgetmeters voor gas. Op het einde van 2022 waren dit allemaal digitale meters waarin een voorafbetalingsfunctie werd ingeschakeld. Vanaf 1 januari 2023 zijn er geen analoge budgetmeters meer in gebruik. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit en gas lag in 2022 hoger dan in 2021. Die stijging hangt samen met een inhaalbeweging na het lage aantal in 2020, voornamelijk te wijten aan de lockdownperiodes tijdens de Covid-19-crisis waarin geen meters met voorafbetalingsfunctie mochten geactiveerd of geïnstalleerd worden.

Bij blijvende wanbetaling kan een vraag tot volledige afsluiting voorgelegd worden aan de van de gemeente. In de wintermaanden worden in dergelijke situaties elektriciteit en gas niet afgesloten.

In de loop van 2022 werden na LAC-advies 663 huishoudelijke afnemers volledig afgesloten van de elektriciteitsvoorzieningen en 539 van de aardgastoevoer. Het aantal afgesloten afnemers voor elektriciteit en gas is na 2018 zeer sterk gedaald. Die daling hangt samen met de invoering van de digitale meter en vanaf 2020 ook met de Covid-19-crisis. Tijdens de lockdownperiodes in 2020 konden geen afsluitingen doorgevoerd worden. In 2022 lag het aantal afsluitingen hoger dan in 2021. Het gaat niet alleen om afsluitingen bij huishoudens die problemen ondervinden bij het betalen van de energiefacturen, maar ook om afsluitingen bij huishoudens die de plaatsing van een digitale meter weigeren.

Aandeel huishoudens met budgetmeter voor elektriciteit in Vlaamse gemeenten gemiddeld op 1,7%

Gemiddeld genomen lag het aandeel van de huishoudelijke afnemers met een ingeschakelde budgetmeter voor elektriciteit eind 2022 in het Vlaamse Gewest op 1,7%. Dat aandeel lag het hoogst in Mesen (5,5%), Spiere-Helkijn en Ronse (telkens 4,0%). In Gent ging het om 2,7% van de afnemers, in Antwerpen om 2,5%.