Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

13% van bevolking geeft aan niet op vakantie te kunnen

In 2021 leefde 13% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in een huishouden dat aangeeft dat het zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kan veroorloven om financiële redenen. Dat komt overeen met ongeveer 870.000 personen.

De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel lijkt het er op dat het aandeel personen met vakantiearmoede in de meest recente jaren lager ligt dan in de periode 2008-2016.

Vakantiearmoede hoogst bij werklozen, huurders en eenoudergezinnen

Bij een aantal groepen ligt het aandeel dat zich geen week vakantie kan veroorloven hoger dan gemiddeld. De hoogste aandelen waren in 2021 te vinden bij werklozen (35%), huurders (34%), personen in eenoudergezinnen (31%). Ook bij laaggeschoolden (27%), alleenstaanden (25%) en niet-actieven zonder gepensioneerden (24%) lag het aandeel met vakantiearmoede duidelijk hoger dan gemiddeld.

Vakantiearmoede in Vlaams Gewest onder EU-gemiddelde

Het aandeel personen in vakantiearmoede lag in 2020 ongeveer dubbel zo hoog in het Waalse Gewest (32%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (28%) als in het Vlaamse Gewest (15%).

Het aandeel personen in vakantiearmoede lag in 2020 in België iets lager dan het gemiddelde van de 27 landen van de Europese Unie (EU27) (29%). In Zweden en Luxemburg lag dat aandeel het laagst, in Roemenië en Griekenland het hoogst.