Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Overschot op agrohandelsbalans bedraagt 5,5 miljard euro

Het Vlaamse Gewest exporteerde in 2021 voor 43,1 miljard euro aan . De import van dergelijke producten was goed voor 37,6 miljard euro. Het overschot op de agrohandelsbalans bedroeg daarmee 5,5 miljard euro. De export bestaat voor een belangrijk deel uit geïmporteerde producten die hier al dan niet worden verwerkt en daarna opnieuw worden geëxporteerd (wederuitvoer).

Zowel de import als de export kenden een sterke stijging in 2021. Dat is een gevolg van de herleving van de economie na het (gedeeltelijk) lossen van de lockdown en bijhorende restricties in het kader van de Covid-19-crisis en de inhaalvraag na de recessie van 2020. Ook het feit dat de handelsstromen in lopende prijzen uitgedrukt zijn, speelt een rol: de toegenomen inflatie in 2021 zette de stijging van de waarde van import en export kracht bij. Tegenover 2017 groeide de uitvoer met meer dan 12% en de invoer met bijna 17%. Door de sterkere toename van de import daalde het handelssaldo in dezelfde periode met bijna 11%.

De agrarische producten waren in 2021 goed voor 8,8% van de totale import en 11,1% van de totale export van het Vlaamse Gewest.

Dierlijke producten dragen meest bij tot globale positieve agrohandelsbalans

De agrohandel kan opgedeeld worden in 5 productcategorieën: akkerbouwproducten, tuinbouwproducten, dierlijke producten, agro-industriële producten (bestrijdingsmiddelen, landbouwmaterieel en meststoffen) en andere producten (vis, schaal- en weekdieren, dranken, oliën en vetten, veevoeders).

Vooral de dierlijke producten droegen in 2021 bij tot het handelsoverschot van het Vlaamse Gewest. Zij waren goed voor een positief saldo van 2,0 miljard euro. Ook de categorie ‘andere producten’ kende een positief saldo van 1,9 miljard euro. Daarnaast hadden agro-industriële producten en akkerbouwproducten positieve saldo’s van respectievelijk 1,4 miljard en bijna 260 miljoen euro. Voor tuinbouwproducten was er een klein handelstekort van 27 miljoen euro, wat vooral te wijten is aan de import van exotische vruchten en noten.

Ongeveer 55% van handel gebeurt met buurlanden

De Vlaamse agrarische handel gebeurt vooral met de buurlanden. In 2021 waren de buurlanden (zonder het Verenigd Koninkrijk) goed voor 57% van de invoer in het Vlaamse Gewest en 53% van de uitvoer uit het Vlaamse Gewest. De overige landen van de Europese Unie vormen de 2de belangrijkste landengroep, goed voor respectievelijk 15% en 19% van de in- en uitvoer. Het Verenigd Koninkrijk was goed voor 2% van de invoer en 9% van de uitvoer.

De agrohandel met de vertoonde in 2021 een handelstekort van 635 miljoen euro. Er was wel een agrohandelsoverschot met de Verenigde Staten (450 miljoen euro), China (272 miljoen euro) en Rusland (159 miljoen euro).

Bij deze cijfers is het belangrijk aan te geven dat Vlaanderen een doorvoerregio is. Veel producten worden door andere Europese landen in- en uitgevoerd via de Vlaamse havens.