Gedaan met laden. U bevindt zich op: Startende en stoppende landbouwbedrijven Landbouw en visserij

Startende en stoppende landbouwbedrijven

Gepubliceerd op 1 december 2023 • Volgende update: december 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 startten in het Vlaamse en Brusselse Gewest in totaal 529 ondernemingen een landbouwactiviteit op. Bekeken naar rechtsvorm startte 62% als eenmanszaak, 31% als rechtspersoon en 7% als een vereniging van natuurlijke personen.

In 2021 (meest recente cijfers naar typologie) startte 21% als gespecialiseerd akkerbouwbedrijf, 15% als gespecialiseerd tuinbouwbedrijf, 31% als gespecialiseerde veeteeltbedrijf en 5% als gemengd bedrijf. Van 27% kon er geen typologie bepaald worden.

Tussen 2010 en 2019 daalde het aantal starters met uitzondering van de jaren 2014 en 2017. Sinds 2019 stijgt het aantal startende landbouwbedrijven opnieuw.

In 2022 stopten 728 landbouwbedrijven hun activiteiten. 79% van de stoppende bedrijven was een eenmanszaak, 13% een rechtsvorm en 8% een vereniging van natuurlijke personen.

In 2021 was 27% van de stoppende bedrijven een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf, 12% een gespecialiseerd tuinbouwbedrijf, 18% een gespecialiseerd veeteeltbedrijf en 5% een gemengd bedrijf. Van 38% kon geen typologie bepaald worden.

Algemeen genomen daalde het aantal stoppende landbouwbedrijven van 2010 tot 2016 en steeg dat aantal weer vanaf 2018. In 2017 en 2021 was er telkens sprake van een duidelijke piek in het aantal stoppende bedrijven, dit als gevolg van een vierjaarlijkse administratieve opkuisactie.