Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bruto binnenlands product per inwoner herstelt zich in 2021

Het per inwoner kan voor het Vlaamse Gewest in 2021 geraamd worden op 38.200 euro .

Het bbp per inwoner gaat doorgaans in stijgende lijn. De COVID-19-crisis met een hele reeks beperkende maatregelen zorgde echter voor een ongeziene terugval van de economische activiteit in 2020. Maar in 2021 trekt de economie opnieuw aan. Het bbp per inwoner herstelt zich bijgevolg en situeert zich ongeveer opnieuw op het niveau van 2019.

Pendelbewegingen hebben een sterke invloed op bbp van gewesten

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest realiseert in 2021 het hoogste bbp per inwoner (64.200 euro KKS), vooral wegens de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels. Daarna volgt het Vlaamse Gewest (38.200 euro KKS) en dan het Waalse Gewest (27.200 euro KKS).

In België pendelen veel inwoners uit het Vlaamse en Waalse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze dragen zo bij tot het Brusselse bbp. In tegenstelling tot vele andere landen gebeurt de pendel in België veel vaker tussen de verschillende gewesten. Dat komt omdat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geografisch gezien relatief klein is in vergelijking met andere hoofdstedelijke regio’s.

Door de arbeid van pendelaars toe te rekenen aan hun woonplaats wordt een meer realistisch beeld bekomen, zodat een betere vergelijking met andere landen mogelijk wordt. Het bbp dat rekening houdt met pendelbewegingen komt in het Vlaamse Gewest op 40.800 euro KKS in 2021, of 7% hoger dan in de klassieke berekening zonder pendel. Voor het Waalse Gewest is dat zelfs 14% hoger. Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bbp per inwoner na pendel ligt daar 40% lager.

Vlaams bbp per inwoner bij betere helft van Europese Unie

Het bbp per inwoner (zonder rekening te houden met pendelbewegingen) is in het Vlaamse Gewest in 2021 hoger dan gemiddeld in de Europese Unie (EU27: 31.300 euro KKS). Aan de top staan Luxemburg (83.000 euro KKS) en Ierland (66.200 euro KKS). Deze landen scoren zeer hoog omwille van de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels.

Het Vlaamse Gewest heeft een lager bbp per inwoner dan Nederland, ongeveer gelijk aan Duitsland en hoger dan Frankrijk. Bulgarije is hekkensluiter met 17.200 euro KKS, een vijfde van dat in Luxemburg.