Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bruto binnenlands product per inwoner herstelt zich verder in 2022

Het (bbp) per inwoner wordt voor het Vlaamse Gewest in 2022 geraamd op 43.300 euro (KKS). In 2021 herstelde het bbp per inwoner zich van de COVID-19-crisis. Dat herstel zet zich in 2022 verder door.

Pendelbewegingen hebben een sterke invloed op bbp van gewesten

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest noteert in 2022 het hoogste bbp per inwoner (71.200 euro KKS), vooral omwille van de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels. Daarna volgt het Vlaamse Gewest (43.300 euro KKS) en dan het Waalse Gewest (31.700 euro KKS).

In België pendelen veel inwoners uit het Vlaamse en Waalse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze dragen zo bij tot het Brusselse bbp. In tegenstelling tot vele andere landen gebeurt de pendel in België veel vaker tussen de verschillende gewesten. Dat komt omdat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geografisch gezien relatief klein is in vergelijking met andere hoofdstedelijke regio’s.

Door de arbeid van pendelaars toe te rekenen aan hun woonplaats wordt een meer realistisch beeld bekomen van het bbp, zodat beter kan vergeleken worden met andere landen. Het bbp dat rekening houdt met pendelbewegingen wordt voor het Vlaamse Gewest geschat op 46.400 euro KKS in 2022, wat 7% hoger is dan in de klassieke berekening zonder pendel. Voor het Waalse Gewest is dat zelfs 14% hoger. Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bbp per inwoner na pendel ligt daar 42% lager.

Vlaams bbp per inwoner hoger dan gemiddelde van Europese Unie

Het bbp per inwoner (zonder pendelbewegingen) lag in het Vlaamse Gewest in 2019 op een hoger niveau dan gemiddeld in de Europese Unie (EU27: 31.300 euro KKS in 2019). Luxemburg (79.600 euro KKS) en Ierland (59.500 euro KKS) staan aan de top. Deze landen scoren zeer hoog omwille van de vestiging van belangrijke (internationale) administratieve en bedrijfszetels.

Het bbp per inwoner ligt in het Vlaamse Gewest lager dan in Nederland, maar hoger dan in Duitsland en Frankrijk. Bulgarije is hekkensluiter met 16.700 euro KKS, een vijfde van het bbp in Luxemburg. De prognose voor 2022 wijst op een toename van de bbp-cijfers voor alle landen. Er zijn geen grote verschuivingen in de rangorde.

Lees deze pagina in: