Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene broedvogelindex Milieu en natuur

Algemene broedvogelindex

Gepubliceerd op 29 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Minder broedvogels in landbouwgebieden dan in 2007

De soorten van het landbouwgebied (akkervogels) fluctueerden in de periode 2007-2012, waarna tussen 2012 en 2014 een significante afname volgde. Nadien bleef de index tot 2021 min of meer stabiel. In 2022 zakte de index opnieuw significant, een daling die zich in 2023 niet herstelde. De afname van landbouwvogels in het Vlaamse Gewest is al decennialang aan de gang en maakt deel uit van een veel wijdere, Europese trend.

Ook bosvogels gaan achteruit sinds 2015

Het aantal bosvogels bleef in de periode 2007-2015 min of meer stabiel. Nadien volgde een daling tot en met 2023. Sinds 2020 ligt het aantal bosvogels significant lager dan in de periode tot 2015.

Evenveel broedvogels van diverse leefgebieden als in 2007

Het aantal broedvogels van diverse leefgebieden (generalisten) lag in de periode van 2008 tot 2013 duidelijk hoger dan in 2007. Nadien zakte de index wat terug en is er sprake van een fluctuerende trend.

Lees deze pagina in: