Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene broedvogelindex Milieu en natuur

Algemene broedvogelindex

Gepubliceerd op 23 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Minder broedvogels in landbouwgebieden dan in 2007

De schommelingen in het aantal broedvogels van de soorten van het landbouwgebied (akkervogels) bleven in de periode 2007-2012 vrij beperkt, waarna significante afnames volgden tussen 2012 en 2014 en tussen 2021 en 2022. De afname van landbouwvogels in Vlaanderen is al decennia lang aan de gang en maakt deel uit van een veel wijdere, Europese trend.

Ook bosvogels gaan achteruit sinds 2015

Het aantal bosvogels bleef in de periode 2007-2015 min of meer stabiel. Nadien volgde een gestage daling tot 2021. Sinds 2020 ligt het aantal bosvogels significant lager dan in de periode tot 2015.

Evenveel broedvogels van diverse leefgebieden als in 2007

Het aantal broedvogels van diverse leefgebieden (generalisten) lag in de periode van 2008 tot 2015 duidelijk hoger dan in 2007. Nadien lag dat aantal op ongeveer hetzelfde niveau als in 2007.

Lees deze pagina in: