Gedaan met laden. U bevindt zich op: Broeikasgasemissies Milieu en natuur

Broeikasgasemissies

Gepubliceerd op 31 augustus 2023 • Volgende update: augustus 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Broeikasgasemissies daalden tussen 2005 en 2021 met 20%

In 2021 werden in het Vlaamse Gewest 73,4 megaton (Mton) uitgestoten, waarvan 64,1 Mton CO2 (87% van de totale uitstoot). Het gaat om een toename van 3,4 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van 2020. Dat komt voornamelijk omwille van de heropleving in de transportstromen en enkele economische activiteiten in 2021 na de terugval in 2020 door de Covid-19-pandemie. Vergeleken met de emissies van voor de pandemie, lag de uitstoot van broeikasgassen in 2021 3,6 Mton CO2-equivalenten lager dan in 2019.

Ten opzichte van 2005 lag de uitstoot in 2021 20% lager. Na een graduele afname tussen 2005 en 2014 van 92 Mton naar 76 Mton CO2-equivalenten, bleef een verdere daling van de broeikasgasuitstoot uit, tot de eenmalige sterke daling in 2020.

CO2 (koolstofdioxide) daalde met 20% tussen 2005 en 2020, N2O (lachgas) met 40% en CH4 (methaan) met 10%. De uitstoot van F-gassen (fluorhoudende broeikasgassen) daalde in 2021 voor het eerst in jaren onder het niveau van 2005 (-10%), dit voornamelijk dankzij reductie-inspanningen in de chemische industrie.

ESR-emissies zijn in periode 2005-2021 afgenomen met 10%

De totale emissies kunnen worden opgedeeld in emissies die gereguleerd worden via het systeem van en de emissies die niet onder dat systeem vallen (de ).

Bij de ETS-emissies gaat het vooral over de broeikasgasuitstoot in de industrie en energiesector. Ruim 40% van de broeikasgasuitstoot in het Vlaamse Gewest valt onder het ETS-systeem. In de Europese Unie moesten de ETS-broeikasgasemissies tegen 2020 21% en tegen 2030 62% lager liggen dan in 2005. De ETS-doelstelling is enkel van toepassing op de gehele Europese ETS-uitstoot en is niet verder verdeeld op niveau van de lidstaten.

De Europese lidstaten moeten daarnaast hun ESR-emissies reduceren volgens een lineair afnemend pad met jaarlijkse reductiedoelstellingen. Het gaat vooral om emissies door transport, huishoudens, handel en diensten, landbouw en enkele onderdelen van de sectoren industrie en energie. Iets minder dan 60% van de broeikasgasuitstoot in het Vlaamse Gewest zijn ESR-emissies.

De ESR-emissies in het Vlaamse Gewest zijn in de periode 2005-2021 afgenomen met 10%. De sterke daling in 2020 was ook hier een gevolg van een sterke terugval in de transportstromen en in mindere mate ook enkele economische activiteiten onder invloed van Covid-19-pandemie, aangevuld met het effect van een erg zachte winter op de verwarmingsbehoefte van gebouwen. In 2021 namen de emissies weer toe. De pandemie was in dat jaar nog steeds aanwezig, maar in mindere mate. Daarnaast was 2021 ook een koudere winter in vergelijking met 2020.

Lees deze pagina in: