Gedaan met laden. U bevindt zich op: Broeikasgasemissies Milieu en natuur

Broeikasgasemissies

Gepubliceerd op 7 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Broeikasgasemissies daalden tussen 2005 en 2022 met 25%

In 2022 werden in het Vlaamse Gewest 69 megaton (Mton) uitgestoten, waarvan 60,2 Mton CO2 (87% van de totale uitstoot). Het gaat om een afname van 4,3 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van 2021.

Ten opzichte van 2005 lag de uitstoot in 2022 25% lager. Na een graduele afname tussen 2005 en 2014 van 92 Mton naar 76 Mton CO2-equivalenten, bleef een verdere daling van de broeikasgasuitstoot uit, tot de sterke daling in 2020. De daling 2020 was een gevolg van een sterke terugval in de transportstromen en ook in enkele economische activiteiten onder invloed van Covid-19-pandemie, aangevuld met het effect van een erg zachte winter op de verwarmingsbehoefte van gebouwen. In 2021 namen de emissies weer toe. De pandemie was in dat jaar nog steeds aanwezig, maar in mindere mate. Daarnaast kende 2021 ook een koudere winter dan 2020. Het jaar 2022 werd gekenmerkt door zachte wintermaanden en in combinatie met de energiecrisis veroorzaakte dat een sterke daling van emissies in 2022 ten opzichte van 2021.

CO2 (koolstofdioxide) daalde met 24% tussen 2005 en 2022, N2O (lachgas) met 44% en CH4 (methaan) met 14%. De uitstoot van F-gassen (fluorhoudende broeikasgassen) lag in 2022 21% onder het niveau van 2005, voornamelijk door reductie-inspanningen in de chemische industrie.

ESR-emissies in periode 2005-2022 afgenomen met 17%

De totale emissies kunnen worden opgedeeld in emissies die gereguleerd worden via het systeem van en de emissies die niet onder dat systeem vallen (de ).

Bij de ETS-emissies gaat het vooral over de broeikasgasuitstoot in de industrie en energiesector. Ruim 40% van de broeikasgasuitstoot in het Vlaamse Gewest valt onder het ETS-systeem. In de Europese Unie moeten de ETS-broeikasgasemissies tegen 2020 21% en tegen 2030 62% lager liggen dan in 2005. De ETS-doelstelling is enkel van toepassing op de gehele Europese ETS-uitstoot en is niet verder verdeeld op niveau van de lidstaten.

De Europese lidstaten moeten daarnaast hun ESR-emissies reduceren volgens een lineair afnemend pad met jaarlijkse reductiedoelstellingen. Het gaat vooral om emissies door transport, huishoudens, handel en diensten, landbouw en afval alsook enkele onderdelen van de sectoren industrie en energie. Iets minder dan 60% van de broeikasgasuitstoot in het Vlaamse Gewest zijn ESR-emissies.

De ESR-emissies in het Vlaamse Gewest zijn in de periode 2005-2022 afgenomen met 17%. In 2022 daalden de ESR-emissies tot het laagste niveau sinds 2005 als gevolg van de energiecrisis in combinatie met de zachte wintermaanden.

Lees deze pagina in: