Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

75% van Vlaams en lokaal oppervlaktewater in slechte of ontoereikende ecologische toestand

Van de 506 Vlaamse en lokale waterlichamen van eerste orde zijn er slechts 2 (0,4%) die een of het goede ecologische potentieel haalden bij de meest recente evaluatie in 2018. Geen enkel waterlichaam haalde een zeer goede toestand. 75% van de waterlichamen wordt als slecht of ontoereikend beoordeeld wat impliceert dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om een goede toestand te halen.

De 195 Vlaamse waterlichamen scoren over het algemeen iets beter dan de 311 lokale waterlichamen van eerste orde.

Ecologische toestand oppervlaktewater verbetert traag

Worden enkel de waterlichamen bekeken die zowel beoordeeld werden in 2012, 2015 als 2018, dan blijkt de toestand langzaam te verbeteren.

Maar om alle waterlichamen in goede toestand te brengen, zal Vlaanderen nog forse inspanningen moeten leveren, vooral inzake de aanpak van de stikstof- en fosforverliezen uit de landbouw, de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering en de verbetering van de hydromorfologische kwaliteitselementen.