Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ecologische toestand oppervlaktewaterlichamen Milieu en natuur

Ecologische toestand oppervlaktewaterlichamen

Gepubliceerd op 27 september 2023 • Volgende update: september 2026
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Van de 195 Vlaamse is er slechts 1 (0,5%) dat een of het goede ecologische potentieel haalde bij de meest recente evaluatie in 2021. 36% scoort matig. 64% van de waterlichamen wordt als slecht of ontoereikend beoordeeld wat impliceert dat er nog ingrijpende maatregelen nodig zijn om een goede toestand te halen.

Ecologische toestand oppervlaktewater verbetert traag

Worden enkel de 190 Vlaamse waterlichamen bekeken die beoordeeld werden in 2012, 2015, 2018 en 2021, dan blijkt de toestand langzaam te verbeteren. Het aandeel waterlichamen met een slechte of ontoereikende toestand is duidelijk gedaald. De snelheid waarmee de verbetering zich voltrekt, is echter ruim onvoldoende om alle waterlichamen tegen 2027 in een goede toestand te brengen (doelstelling Europese Kaderrichtlijn Water).