Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

38.117 hectare landbouwgrond loopt te hoog risico op bodemerosie

Van de 145.000 hectare (ha) landbouwgrond in Vlaanderen die een potentieel risico loopt op bodemerosie door afstromend water, had in 2019 38.117 ha een erosierisico hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Daarvan liep 4.677 ha een acuut risico op bodemverlies door watererosie. Het gaat om percelen in een bodemerosierisicoklasse van meer dan 20 ton bodemverlies per hectare per jaar. Op percelen met een hoog erosierisico worden gewassen geteeld en teelttechnieken toegepast die niet aangepast zijn aan de draagkracht van de bodem. Deze combinatie zorgt niet alleen voor blijvende bodemschade, maar kan ook modderstromen en het dichtslibben van waterlopen veroorzaken.

In 2016 verstrengden de verplichte erosiemaatregelen voor landbouwers. Vanaf dat jaar daalde het gemiddelde bodemerosierisico in Vlaanderen en halveerde de oppervlakte in de twee hoogste erosierisicoklassen. In 2019 lag het bodemerosierisico op het laagste peil sinds 2008, maar sinds 2016 is het niet meer noemenswaardig gedaald.

57% in hoogste bodemerosierisicoklasse ingenomen door maïs, 10% door ajuin

In 2019 werd 57% van de oppervlakte in de hoogste bodemerosierisicoklasse (meer dan 25 ton bodemverlies per hectare per jaar) ingenomen door maïs. Ajuin neemt het tweede grootste areaal (10%) in deze erosieklasse in, gevolgd door aardappels (6%), bieten (5%) en wintergraan (5%).

Ook in de bodemerosierisicoklasse 20-25 ton per hectare per jaar bestaat het grootste areaal uit maïs.