Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

3,2 miljoen ton huishoudelijk afval in 2020

In 2020 werd in het Vlaamse Gewest in totaal 3,2 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld. In de periode 2013-2017 was er een daling van de hoeveelheid huishoudelijk afval, zowel bij het selectief ingezamelde afval als bij het restafval.

In 2019 steeg de totale hoeveelheid huishoudelijk afval opnieuw, omwille van een stijging van de selectieve inzameling van bouw- en sloopafval, groenafval en groenten-, fruit- en tuinafval (gft). De evolutie van deze fracties wordt beïnvloed door externe factoren, zoals de bouwactiviteit en de weersomstandigheden. In 2020 steeg de hoeveelheid selectief ingezameld afval niet, maar waren er wel grote verschuivingen binnen de verschillende groepen ingezamelde afvalstoffen.

Bij het restafval was er in 2020 omwille van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen een sterke stijging van de hoeveelheid huisvuil en een daling van de hoeveelheid grofvuil.

In 2020 werd 69% van het huishoudelijk afval selectief ingezameld. In de periode 2013-2020 bleef dit aandeel min of meer gelijk.

In totaal werd in 2020 174 kiloton (kton) minder huishoudelijk afval ingezameld dan in 2013.

Bijna 480 kg huishoudelijk afval per inwoner

Per inwoner werd in 2020 gemiddeld 476 kilogram (kg) huishoudelijk afval ingezameld. Die hoeveelheid daalde tussen 2013 en 2020 met 45 kg.

In 2020 werd per inwoner 329 kg selectief ingezameld afval en 147 kg restafval ingezameld. Tussen 2013 en 2020 daalde het restafval met 11,5 kg per inwoner, het selectief afval met 33,5 kg per inwoner.

Twee derde van huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie

In 2020 ging 66% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval naar een inrichting voor materiaalrecuperatie: 45% ging naar recyclage en 21% naar compostering of vergisting. Daarnaast werd 30% verbrand met energierecuperatie en werd 2% gestort. Verder ging 3% van het huishoudelijk afval naar een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie en 0,3% kreeg als klein gevaarlijk afval (KGA) nog een andere voorbehandeling voor het werd gerecycleerd, gestort of verbrand.

Bronnen