Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huishoudelijk afval Milieu en natuur

Huishoudelijk afval

Gepubliceerd op 3 oktober 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 werd in het Vlaamse Gewest in totaal 2,8 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 0,5 miljoen ton minder dan in 2013.

De hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval fluctueert elk jaar, voornamelijk door externe factoren zoals de bouwactiviteit en de weersomstandigheden. In 2022 was er een aanzienlijke afname van de hoeveelheid selectief ingezameld afval. De gemeenten en afvalintercommunales wijzen daarbij als mogelijke oorzaak naar de hoge inflatie en de energiecrisis in 2022. Daardoor consumeerden en verbouwden huishoudens minder en produceerden ze dus ook minder afval. Ook was de zomer van 2022 uiterst droog, wat zorgde voor minder tuinafval. Digitalisering en meer herbruikbare verpakkingen zorgen ook voor een verdere daling van het papier- en kartonafval.

De hoeveelheid restafval van de huishoudens is in 2022 eveneens verder gedaald. De uitbreiding van de pmd-inzameling naar alle plastic verpakkingen, de invoer van en de uitrol van gft-inzameling in veel gemeenten hebben hun impact gehad. Maar ook bij de vermindering van het restafval heeft de verminderde consumptie als gevolg van de hoge inflatie en de energiecrisis in 2022 een rol gespeeld.

In 2022 werd 69% van het huishoudelijk afval selectief ingezameld. In de periode 2013-2022 bleef dat aandeel min of meer gelijk.

Per inwoner werd in 2022 gemiddeld 416 kilogram (kg) huishoudelijk afval ingezameld. Die hoeveelheid daalde tussen 2013 en 2022 met 105 kg.

In 2022 werd per inwoner 288 kg selectief ingezameld afval en 128 kg restafval ingezameld. Tussen 2013 en 2022 daalde het restafval met 30 kg per inwoner, het selectief afval met 75 kg per inwoner.

Bijna twee derde van huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie

In 2022 werd 61% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gerecupereerd: 42% werd gerecycleerd en 19% werd gecomposteerd of vergist. Daarnaast werd 37% verbrand en werd 1,5% gestort. Verder kreeg 0,3% van het huishoudelijk afval een voorbehandeling alvorens te worden gerecycleerd, gestort of verbrand.