Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

3,2 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld in 2021

In 2021 werd in het Vlaamse Gewest in totaal 3,2 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 0,2 miljoen ton minder dan in 2013.

In de periode 2013-2017 was er een daling van de hoeveelheid selectief ingezameld afval. In 2019 steeg de hoeveelheid selectief ingezameld bouw- en sloopafval, groenafval en groenten-, fruit- en tuinafval (gft). De evolutie van deze fracties wordt beïnvloed door externe factoren, zoals de bouwactiviteit en de weersomstandigheden. In 2020 en 2021 bleef de hoeveelheid selectief ingezameld afval op een gelijk niveau, maar waren er wel grote verschuivingen binnen de verschillende groepen selectief ingezamelde afvalstoffen.

De hoeveelheid restafval is tot 2019 blijven dalen. In 2020 was er een stijging van de hoeveelheid restafval, met name van het huisvuil, omwille van de coronamaatregelen: meer thuiswerk, gebruik van wegwerpproducten (mondmaskers, latex handschoenen, doekjes …) en de tijdelijke sluiting van recyclageparken. In 2021 daalde de hoeveelheid restafval opnieuw.

In 2021 werd 70% van het huishoudelijk afval selectief ingezameld. In de periode 2013-2021 bleef dit aandeel min of meer gelijk.

Ruim 470 kg huishoudelijk afval per inwoner

Per inwoner werd in 2021 gemiddeld 471 kilogram (kg) huishoudelijk afval ingezameld. Die hoeveelheid daalde tussen 2013 en 2021 met 50 kg.

In 2021 werd per inwoner 331 kg selectief ingezameld afval en 140 kg restafval ingezameld. Tussen 2013 en 2021 daalde het restafval met 18 kg per inwoner, het selectief afval met 32 kg per inwoner.

Twee derde van huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie

In 2021 werd 63% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gerecupereerd: 42% werd gerecycleerd en 21% werd gecomposteerd of vergist. Daarnaast werd 35% verbrand en werd 2% gestort. Verder kreeg 0,6% van het huishoudelijk afval een voorbehandeling alvorens te worden gerecycleerd, gestort of verbrand.

Bronnen