Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

België nu 2,7 graden warmer dan in pre-industriële periode

De trendlijn van de jaargemiddelde temperatuur geeft aan dat het in Ukkel in 2021 gemiddeld 2,7 graden Celsius (°C) warmer was dan in de pre-industriële periode (periode 1850-1899). De 24 warmste jaren sinds het begin van de metingen in Ukkel (in 1833) liggen allemaal in de periode 1989-2021. Ook 2021 hoort bij die warmste jaren met een jaargemiddelde temperatuur van 10,7°C.

2020 was het absolute recordjaar, met een jaargemiddelde temperatuur van 12,2°C. De top 3 van warmste jaren wordt vervolledigd door 2014 en 2018, beide met een jaargemiddelde van 11,9°C.

Jaargemiddelde temperatuur stijgt ook in Europa en rest van de wereld

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) werd een globaal actieplan goedgekeurd om de mondiale temperatuurtoename ruim onder de 2°C te houden, met als doel de stijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Omdat de jaargemiddelde temperaturen in de pre-industriële periode 1750-1799 erg gelijkaardig zijn met deze in de periode 1850-1899 en in deze laatste periode metingen voor veel meer locaties beschikbaar zijn, wordt 1850-1899 gebruikt als referentieperiode voor toetsing aan de 2°C-doelstelling.

Mondiaal nam de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde toe met 1,1°C tussen 1850 en 2021. Daarmee werd al ruim de helft van de marge tot de stabilisatiedoelstelling van 2°C ingenomen. Ondanks enkele korte periodes van afkoeling (eind 19de eeuw, de jaren 1910 en de jaren 1950) kende de jaargemiddelde temperatuur op aarde de laatste 140 jaar een belangrijke stijging.

Boven het Europese landoppervlak is de temperatuur nog sterker gestegen dan het mondiale gemiddelde: het voortschrijdend tienjaargemiddelde bevindt zich in Europa nu bijna 2°C boven de pre-industriële referentie.

België warmt dus nog sneller op dan het Europese en mondiale gemiddelde.