Gedaan met laden. U bevindt zich op: Neerslagextremen Milieu en natuur

Neerslagextremen

Gepubliceerd op 21 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal dagen met zware neerslag stijgt

Het aantal dagen met zware neerslag per jaar in België (gemeten in Ukkel) vertoont een significant stijgende trend sinds de jaren 1950. Het gaat om het aantal dagen met minstens 20 millimeter neerslag per dag. In de meest recente jaren telt een jaar gemiddeld 5,7 dagen met zware neerslag, tot de jaren 1950 was dat 3,4 dagen per jaar. Het recordjaar was het jaar 2004 met 12 dagen van zware neerslag. 2021 volgt op de 2de plaats met 10 dagen van zware neerslag. Intense neerslag komt meestal voor in de zomer omwille van zware onweersbuien die vallen in een tijdsspanne van enkele uren.

Toename van maximaal gemeten neerslag gevallen in korte periode

Ook de maximaal gemeten neerslag in een aaneensluitende periode van 10 dagen vertoont een langzaam oplopende trend. Ook die stijging is significant. Met 95 millimeter (mm) neerslag op 10 dagen in 2022 ligt de trendlijn 23% hoger dan de 77 mm in 1898.

Intensiteit droogteperiodes neemt toe tijdens groeiseizoen

Naast periodes met erg veel neerslag vallen ook droogteperiodes onder de noemer ‘neerslagextremen’. Het gaat om periodes van opeenvolgende dagen met elk minder dan 1 mm neerslag. Uit de analyse van het maximum aantal opeenvolgende droge dagen per jaar, blijkt er voor het meetpunt in Ukkel geen sprake van een significante stijging of daling over de periode 1892-2023. Dat geeft aan dat de droogteperiodes niet intenser zijn geworden sinds het einde van de 19de eeuw. De recordjaren zijn 1893 en 1990, met droogteperiodes die respectievelijk 44 en 38 dagen aanhielden.

Eenzelfde analyse enkel over het groeiseizoen (van april tot en met september) toont voor de langste droge periode wel een licht oplopende trendlijn sinds midden vorige eeuw. Tussen 1945 en 2023 liep die op van 17 naar 20 dagen.