Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verpakkingsafval Milieu en natuur

Verpakkingsafval

Gepubliceerd op 14 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Recyclage van verpakkingsafval op 80%

De totale recyclagegraad van verpakkingsafval lag in 2021 in België op 80%. In 2020 was er een lichte daling van de recyclagecijfers als gevolg van een meer verfijnde Europese berekeningsmethode die correcties doorvoert voor onder meer productresten en sorteer- en recyclageverliezen. In 2021 was er opnieuw een lichte vooruitgang.

De selectieve inzameling van verpakkingsafval is al jarenlang ingeburgerd, zowel voor huishoudelijk als voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. Globaal gezien zijn de cijfers bijgevolg relatief stabiel op een hoog niveau. Aparte cijfers per gewest zijn niet beschikbaar.

Op niveau van de verschillende materiaalstromen zijn er wel aanzienlijke verschillen. Voor glas (98%), metalen (97%) en papier/karton (89%) waren de recyclagegraden in 2021 zeer hoog. De recyclagegraden van hout (72%) en drankkartons (71%) lagen daar iets onder.

Plastics en de categorie ‘andere’ scoorden merkelijk lager. De categorie ‘andere’ omvat een divers gamma van verpakkingsmaterialen (onder andere kurk, porselein, textiel en samengestelde verpakkingen) die moeilijker te recycleren zijn en/of niet selectief worden ingezameld. Deze categorie is echter zeer klein in verhouding tot de totale hoeveelheid op de markt gezette verpakkingen (minder dan 1%).

De uitdaging situeert zich vooral bij een verdere verhoging van de recyclagegraad van plastic verpakkingen. Met een recyclagegraad van 50% werd een stijging van 5 procentpunt geboekt ten opzichte van 2020. Dat is het hoogste cijfer ooit, ondanks de strengere meetmethode. Met de uitrol van de uitgebreide blauwe zak en de investeringen in nieuwe sorteercentra en recyclagebedrijven wordt de komende jaren een verdere verhoging van de recyclagegraad van plastic verpakkingen verwacht.

Papier/karton, glas en plastic samen goed voor 80% van verpakkingsafval

In 2021 maakten papier en karton 41% uit van het totale tonnage op de markt gezette verpakkingen. Op plaats 2 en 3 kwamen plastic en glas (telkens 19%). Kleinere fracties waren hout (12%), metalen (7%), drankkartons (1%) en ‘andere’ (0,6%).

Bronnen