Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verpakkingsafval Milieu en natuur

Verpakkingsafval

Gepubliceerd op 17 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Recyclage van verpakkingsafval op 79%

De totale recyclagegraad van verpakkingsafval lag in 2020 in België op 79%. In 2020 was er een lichte daling van de recyclagecijfers als gevolg van een meer verfijnde Europese berekeningsmethode die correcties doorvoert voor onder meer productresten en sorteer- en recyclageverliezen.

De selectieve inzameling van verpakkingsafval is al jarenlang ingeburgerd, zowel voor huishoudelijk als voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. De cijfers blijven de jongste jaren bijgevolg relatief stabiel op een hoog niveau. Aparte cijfers per gewest zijn niet beschikbaar.

Op niveau van de verschillende materiaalstromen zijn er wel aanzienlijke verschillen. Voor glas (97%), metalen (96%) en papier/karton (90%) waren de recyclagegraden in 2020 zeer hoog. De recyclagegraden van drankkartons (72%) en hout (67%) lagen daar iets onder.

Plastics en de categorie ‘andere’ scoorden merkelijk lager. Plastics haalden in 2020 een recyclagegraad van 45%.

De categorie ‘andere’ omvat een divers gamma van verpakkingsmaterialen (onder andere kurk, porselein, textiel en samengestelde verpakkingen) die moeilijker te recycleren zijn en/of niet selectief worden ingezameld. Deze categorie is echter zeer klein in verhouding tot de totale hoeveelheid op de markt gezette verpakkingen (minder dan 1%).

Papier/karton, glas en plastic samen goed voor bijna 80% van het verpakkingsafval

In 2020 maakten papier en karton 38% uit van het totale tonnage op de markt gezette verpakkingen. Op plaats 2 en 3 kwamen glas (22%) en plastic (19%).

Kleinere fracties waren hout (13%), metalen (7%), drankkartons (1%) en ‘andere’ (1%).

Bronnen

  1. Interregionale Verpakkingscommissie (IVC):