Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Recyclage plastic verpakkingsafval op 47%

De totale recyclagegraad van verpakkingsafval lag in 2019 in België op 84%. De selectieve inzameling van verpakkingsafval is al jarenlang ingeburgerd, zowel voor huishoudelijk als voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. De cijfers blijven de jongste jaren bijgevolg relatief stabiel op een hoog niveau. Aparte cijfers per gewest zijn niet beschikbaar.

Op niveau van de verschillende materiaalstromen zijn er wel aanzienlijke verschillen. Voor glas (100%), metalen (95%), drankkartons (94%) en papier/karton (92%) waren de recyclagegraden in 2019 zeer hoog. Hout (81%) schommelde rond het globaal gemiddelde.

Plastics en de categorie ‘andere’ scoorden merkelijk lager. Plastics haalden in 2019 een recyclagegraad van 47%.

De categorie ‘andere’ omvat een divers gamma van verpakkingsmaterialen (onder andere kurk, porselein, textiel en samengestelde verpakkingen) die moeilijker te recycleren zijn en/of niet selectief worden ingezameld. Deze categorie is echter zeer klein in verhouding tot de totale hoeveelheid op de markt gezette verpakkingen (minder dan 1%).

Papier/karton, glas en plastic samen goed voor 80% van het verpakkingsafval

In 2019 maakten papier en karton 38% uit van het totale tonnage op de markt gezette verpakkingen. Op plaats 2 en 3 kwamen glas (23%) en plastic (19%).

Kleinere fracties waren hout (11%), metalen (7%), drankkartons (1%) en ‘andere’ (0,8%).

Bronnen