Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Totaal waterverbruik stijgt licht, leidingwaterverbruik blijft constant

In 2020 bedroeg het totale waterverbruik (zonder koelwater) in het Vlaamse Gewest 756 miljoen kubieke meter (m³). Tussen 2000 en 2006 bleef dat volume min of meer stabiel, van 2006 tot 2009 was er sprake van een duidelijke daling en sinds 2009 tekent zich een licht stijgende trend af met een beperkte daling in 2012 en 2016.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verbruik van leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en ‘’.

Sinds 2010 blijft het verbruik van leidingwater ongeveer constant. Het verbruik van oppervlaktewater, hemelwater en ander water is gestegen. Bij het grondwater was er een duidelijke daling in de periode 2000-2014, gevolgd door kleine schommelingen sinds 2015 die vooral toe te schrijven zijn aan de landbouw.

Verbruik koelwater neemt af

Het verbruik van koelwater is tussen 2000 en 2020 duidelijk afgenomen. In 2000 werd 3,5 miljard m³ koelwater verbruikt, in 2020 ging het om 1,9 miljard m³. De daling van het koelwaterverbruik, vooral sinds 2010, hangt voornamelijk samen met de sluiting of ombouw van steenkoolcentrales.

Huishoudens grootste verbruikers van leiding- en hemelwater

De huishoudens hadden in 2020 het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater (65%) en hemelwater (58%). De industrie had het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (57%) en ander water (92%). De grootste verbruiker van koelwater was de energiesector (73%). De landbouw was de grootste verbruiker van grondwater (58%).