Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal personenwagens gestegen tot 3,6 miljoen

In 2022 waren er iets meer dan 3,6 miljoen personenwagens ingeschreven in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er ruim 600.000 meer dan in 2006. Dat komt overeen met een totale stijging van 22%. Het aantal personenwagens blijft jaar na jaar licht stijgen, maar die stijging neemt in de meest recente jaren wel duidelijk af. Het aantal ingeschreven personenwagens steeg tussen 2021 en 2022 met 0,5%.

Aantal dieselwagens neemt verder af

1,43 miljoen wagens reden in 2022 op diesel. Dat zijn er 8% minder dan in 2021. Het aantal personenwagens dat rijdt op benzine stijgt wel. In 2022 waren er 1,84 miljoen. Dat zijn er 2% meer dan in 2021.
De daling van het aantal ingeschreven personenwagens die rijden op diesel werd ingezet in 2017. Bij benzinewagens is er een omgekeerde beweging. Na jaren van daling is er daar sinds 2014 opnieuw sprake van een toename.

Toename hybride en elektrische wagens

Het aantal LPG-, elektrische en hybride personenwagens is veel minder talrijk dan het aantal diesel- en benzinewagens. In 2022 ging het om 254.000 hybride wagens, 54.000 elektrische wagens en 10.000 wagens op LPG.

De hoeveelheid hybride wagens nam de laatste jaren wel snel toe. Tussen 2021 en 2022 was er een toename van 44%. Het aantal elektrische wagens nam in diezelfde periode toe met 77%.

31% van nieuw ingeschreven wagens heeft hybride motor, 7% elektrische motor

De daling in populariteit van dieselwagens is nog duidelijker zichtbaar als enkel wordt gekeken naar de nieuw ingeschreven personenwagens in 2021. Het aandeel benzinewagens lag in dat jaar op 41%, bij dieselwagens is dat 20%. 31% van de in 2021 nieuw ingeschreven wagens had een hybride motor, 7% reed elektrisch.

54% personenwagens heeft hoogste euronorm

Eind 2021 behoorde 54% van de in het Vlaamse Gewest ingeschreven personenwagens tot de categorie met de hoogste euronorm (euronorm 6). 26% voldeed aan euronorm 5 en 17% aan euronorm 4. De laagste 3 euronorm-categorieën waren samen goed voor 3% van alle personenwagens.

De euronorm bepaalt de maximumwaarden voor uitstoot van koolstofmonoxide, stikstof en fijnstof. Een hogere euronorm gaat gepaard met strengere uitstootvoorwaarden.

Lager autobezit in grootsteden

Het Vlaamse Gewest telde in 2021 gemiddeld 538 personenwagens per 1.000 inwoners. De grootsteden Antwerpen en Gent hebben een relatief laag autobezit. In de provincie Limburg zitten vele gemeenten boven het Vlaamse gemiddelde.

Autobezit in Vlaams Gewest net onder Europees gemiddelde

Het Vlaamse Gewest telde in 2020 538 personenwagens per 1.000 inwoners. Dat is iets minder dan het EU-gemiddelde. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest tellen minder personenwagens per 1.000 inwoners dan het Vlaamse Gewest.