Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkeersslachtoffers Mobiliteit

Verkeersslachtoffers

Gepubliceerd op 22 juni 2023 • Volgende update op 27 juni 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 vielen er 282 doden bij verkeersongevallen in het Vlaamse Gewest. Dat is een daling met 9% in vergelijking met 2021. In vergelijking met 2005 is het aantal verkeersdoden meer dan gehalveerd.

Daarnaast waren er in 2022 2.389 zwaargewonde verkeersslachtoffers op de wegen in het Vlaamse Gewest. In 2005 waren er dat 3.912. Het aantal lichtgewonden daalde tussen 2005 en 2022 van 36.116 naar 25.700.

In 2022 zat 33% van de verkeersdoden in een personenwagen. Fietsers maakten 28% uit van de doden in het verkeer. 13% van de dodelijke verkeersslachtoffers was voetganger en 12% zat op een motor.

In vergelijking met 2005 waren er in 2022 veel minder doden in personenwagens. Bij de andere types van weggebruikers is de afname minder groot. Enkel bij de fietsers is er sprake van een toename van het aantal verkeersdoden tussen 2005 en 2022. Het aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het totaal aantal verkeersdoden bedroeg in 2022 41%. In 2005 ging het om 19%.

Aantal verkeersdoden bij twintigers niet langer hoger dan bij andere groepen

In 2022 bleven de verschillen in het aantal verkeersdoden naar leeftijd relatief beperkt. Dat is een groot verschil met de situatie in 2005. Toen lag het aantal verkeersdoden bij twintigers nog duidelijk hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Meer verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen, minder in Vlaams-Brabant

Met 2.671 doden en zwaargewonden in het Vlaamse Gewest in 2022 lag het gemiddeld aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in dat jaar op 0,40 per 1.000 inwoners. In West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen zaten veel gemeenten boven dat gemiddelde. Vlaams-Brabant kende veel gemeenten die onder het gemiddelde blijven.

Het gaat om cijfers op basis van 1 kalenderjaar. Als er in dat jaar in een bepaalde gemeente een zwaar ongeval is gebeurd met meerdere slachtoffers, komt die gemeente al snel boven het Vlaamse gemiddelde uit. Dat is zeker het geval voor gemeenten met een klein aantal inwoners.

Vlaams Gewest onder EU-gemiddelde

Het gemiddeld aantal verkeersdoden in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) lag in 2020 op 42 doden per miljoen inwoners. Met 38 doden per miljoen inwoners zat het Vlaamse Gewest daar net onder. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat cijfer veel lager, in het Waalse Gewest veel hoger.

Lees deze pagina in: