Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

310 verkeersdoden in 2021

In 2021 vielen er 310 doden bij verkeersongevallen in het Vlaamse Gewest. Dat is een stijging met 23% in vergelijking met 2020. 2020 was wel een bijzonder jaar met relatief weinig verkeersdoden. De daling van het aantal verplaatsingen vanaf maart 2020 ten gevolg van de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie speelde hierbij een belangrijke rol. In vergelijking met 2005 is het aantal verkeersdoden bijna gehalveerd.

Daarnaast waren er in 2021 2.204 zwaargewonde verkeersslachtoffers op de wegen in het Vlaamse Gewest. In 2005 waren er dat 3.912. Het aantal lichtgewonden daalde tussen 2005 en 2021 van 36.116 naar 23.277.

4 op 10 verkeersdoden zijn voetganger of fietser

In 2021 zat 34% van de verkeersdoden in een personenwagen. Fietsers maakten 25% uit van de doden in het verkeer. 14% van de gestorven verkeersslachtoffers was voetganger en 10% zat op een motor.

In vergelijking met 2005 waren er in 2021 veel minder doden in personenwagens. Bij de andere types van weggebruikers is de afname minder groot. Enkel bij de fietsers is er sprake van een toename van het aantal verkeersdoden tussen 2005 en 2021. Het aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het totaal aantal verkeersdoden bedroeg in 2021 39%. In 2005 ging het om 19%.

Aantal verkeersdoden bij twintigers niet langer hoger dan bij andere groepen

In 2021 bleven de verschillen in het aantal verkeersdoden naar leeftijd relatief beperkt. Dat is een groot verschil met de situatie in 2005. Toen lag het aantal verkeersdoden bij twintigers nog duidelijk hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Meer verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen, minder in Vlaams-Brabant

Met 2.514 doden en zwaargewonden in het Vlaamse Gewest in 2021 lag het gemiddeld aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in dat jaar op 0,38 per 1.000 inwoners. In West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen zaten veel gemeenten boven dat gemiddelde. Vlaams-Brabant kende veel gemeenten die onder het gemiddelde blijven.

Het gaat om cijfers op basis van 1 kalenderjaar. Als er in dat jaar in een bepaalde gemeente een zwaar ongeval is gebeurd met meerdere slachtoffers, komt die gemeente al snel boven het Vlaamse gemiddelde uit. Dat is zeker het geval voor gemeenten met een klein aantal inwoners.

Vlaams Gewest onder EU-gemiddelde

Het gemiddeld aantal verkeersdoden in de landen van de Europese Unie (EU) lag in 2019 op 51 doden per miljoen inwoners. Met 48 doden per miljoen inwoners zat het Vlaamse Gewest daar net onder. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat cijfer veel lager, in het Waalse Gewest veel hoger.

Lees deze pagina in: