Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Verkeersslachtoffers Verkeersslachtoffers

Metadata: Verkeersslachtoffers

Bron

Statbel, Eurostat

Definities

Verkeersongeval: een ongeval waarbij 2 of meer weggebruikers betrokken zijn wordt beschouwd als 1 verkeersongeval. Enkel de verkeersongevallen die zich voordeden op de openbare weg en waarbij doden of gewonden vielen worden opgenomen in deze statistiek. Botsingen en ongevallen op privéterrein of bij sportwedstrijden zijn dus niet opgenomen. Ongevallen met uitsluitend materiële schade worden sinds 1973 niet meer opgenomen.

Verkeersdoden: elke persoon die overleed ter plaatse of binnen 30 dagen na de datum van het ongeval.

Zwaargewonde verkeersslachtoffers: elke persoon die in een verkeersongeval gewond is geraakt en wiens toestand een opname van meer dan 24 uur in het ziekenhuis vereist.

Licht gewonde verkeerslachtoffers: elke persoon die in een verkeersongeval gewond is geraakt en op wie de hoedanigheid van ‘zwaargewonde’ of van ‘dodelijk gewonde’ niet van toepassing is.

De ongevallen en slachtoffers kunnen opgedeeld worden naar type weggebruiker:

Personenwagen: personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus, kampeerwagen.

Lichte vrachtwagen: lichte vrachtauto.

Vrachtwagen: vrachtwagen, trekker + aanhangwagen, trekker alleen.

Bus: autobus, autocar.

Bromfiets: bromfiets A (tweewielig), bromfiets B (tweewielig), bromfiets met 3 of 4 wielen.

Motorfiets: motorfiets niet meer dan 400 cc, motorfiets meer dan 400 cc.

Fiets: fiets.

Voetganger: gehandicapte in een rolstoel, voetganger die zijn (brom)fiets duwt, andere voetganger.

Overige: landbouwtractor, trolleybus, ruiter, bespannen voertuig, andere weggebruiker, onbekend, niet beschikbaar.

Bij de ratio’s op inwonersaantal wordt gewerkt met het gemiddeld aantal inwoners van jaar X: ((inwoners op 1 januari jaar x + inwoners op 1 januari jaar x+1) / 2).

Opmerkingen bij de kwaliteit

In België, zoals in de meeste Europese landen, wordt de informatie over de verkeersongevallen met lichamelijk letsel ingezameld door de politiediensten. Bij elk ongeval maken de politiediensten een proces-verbaal (PV) op alsook een analyseformulier met daarop veel bijkomende informatie. Sinds 2003 worden de formulieren automatisch opgesteld door een computerprogramma, na het registreren door de politie van het proces-verbaal van het ongeval. De verzamelde gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie (Statbel) waar ze aangepast worden (namelijk door toevoeging van de personen overleden binnen de 30 dagen, verkregen uit de PV’s van de parketten die niet in de databank van de politie opgenomen zijn) en gevalideerd.

De gegevens over dodelijke slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dat geval is het meer dan waarschijnlijk dat de politie of het parket tussenbeide komt bij het dodelijke ongeval. De gegevens over lichtgewonden zijn zeer waarschijnlijk onderschat, meer bepaald voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers). Belgisch en internationaal onderzoek raamt de graad van registratie door de politie voor dodelijke ongevallen op 90% (waarbij we de resultaten nog kunnen verbeteren dankzij de gegevens van de parketten). Die graad ligt bij 50% voor slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen en lager dan 20% voor zeer licht gewonde slachtoffers (die niet in het ziekenhuis werden opgenomen).

De gegevens van 2005 tot 2017 werden door de politiediensten herzien. In juni 2018 werkte Statbel de gegevens van de verkeersongevallen bij. Tussen 2005 en 2017 was er een opvallend hoog aantal onbekenden voor enkele belangrijke variabelen (onder meer agglomeratie, toestand van de wegen, weersomstandigheden). Voor de recentere jaargangen is dit probleem minder aan de orde. De recentste publicatie is telkens geldig.

Belangrijk om weten is dat het hier gaat om een cijfer op basis van 1 kalenderjaar. Als er in dat jaar toevallig een zwaar ongeval was met vele slachtoffers dan kan een gemeente al snel boven het Vlaams gemiddelde uitkomen. Dat is zeker het geval voor gemeenten met een klein aantal inwoners.

Naar de statistiek