Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aantal ondernemingen Ondernemingen

Aantal ondernemingen

Gepubliceerd op 10 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal ondernemingen in 2022 gestegen met ruim 5%

Er waren eind 2022 in het Vlaamse Gewest 714.083 ondernemingen actief. Dat is een stijging van ruim 257.000 ondernemingen of 56% tegenover 2008. Sinds 2008 is het aantal ondernemingen elk jaar gestegen, dus ook in de coronajaren 2020 en 2021. In 2022 ging het om een stijging van 5,5%.

Vlaams Gewest telt veel meer ondernemingen dan andere gewesten

Met ruim 714.000 ondernemingen telde het Vlaamse Gewest in 2022 heel wat meer ondernemingen dan de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest waren er ruim 290.000 ondernemingen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest iets meer dan 118.000.

Netto-groei ondernemingen van bijna 5%

De netto-groei van ondernemingen in het Vlaamse Gewest lag in 2022 op 4,8%. Het gaat om het verschil tussen de en de . De netto-groei lag in 2022 iets hoger dan in 2021.

De netto-groei lag in de jaren 2016 tot 2022 duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. In de periode 2008-2022 lag de netto-groei het laagst in 2013 (0,9%).

Netto-groei Vlaams Gewest hoger dan in andere gewesten

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de netto-groei van ondernemingen in 2022 op 3,1% en dus lager dan in het Vlaamse Gewest (4,8%). In het Waalse Gewest lag de netto-groei in 2022 op 3,6%.

Turbulentie ondernemingen stijgt naar ruim 18%

De som van de oprichtingsgraad en de stopzettingsgraad geeft een aanduiding van de turbulentie van ondernemingen. In het Vlaamse Gewest bleef de tussen 2008 en 2016 vrij constant rond 15%. Alleen in 2014 was er sprake van een kleine piek. Vanaf 2017 was er echter een stijging te zien tot 16,8% in 2019. In 2020 daalde de turbulentie opnieuw tot 16,3% waarna een stijging volgde tot 18,3% in 2022.​​​​​

Turbulentie ondernemingen hoger in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

De turbulentie van ondernemingen in het Vlaamse Gewest (18,3%) was in 2022 hoger dan in het Waalse Gewest (16,6%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (17,9%).