Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal ondernemingen in 2021 gestegen met bijna 5%

Er waren eind 2021 in het Vlaamse Gewest 679.105 ondernemingen actief. Dat is een stijging van ruim 222.000 ondernemingen of 48% tegenover 2008. Sinds 2008 is het aantal ondernemingen elk jaar gestegen, dus ook in de coronajaren 2020 en 2021. In 2021 ging het om een stijging van 4,9%.

Vlaams Gewest telt veel meer ondernemingen dan andere gewesten

Met bijna 680.000 ondernemingen telde het Vlaamse Gewest in 2021 heel wat meer ondernemingen dan de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest waren er bijna 280.000 ondernemingen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest iets meer dan 115.000.

Netto-groei ondernemingen van ruim 4%

De van ondernemingen in het Vlaamse Gewest lag in 2021 op 4,4%. Dat betekent dat er in dat jaar 4,4% meer oprichtingen waren dan stopzettingen. De netto-groei lag in 2021 even hoog als in 2020.

De netto-groei lag in de jaren 2016 tot 2021 duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. In de periode 2008-2021 lag de netto-groei het laagst in 2013 (0,9%).

Netto-groei Vlaams Gewest hoger dan in andere gewesten

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de netto-groei van ondernemingen in 2021 op 2,9% en dus lager dan in het Vlaamse Gewest (4,4%). In het Waalse Gewest is het verschil tussen het aantal oprichtingen en stopzettingen van bedrijven iets hoger: daar lag de netto-groei in 2021 op 3,1%.

Turbulentie ondernemingen stagneert op 16%

​De som van het aantal oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen afgezet tegenover het totaal aantal ondernemingen, geeft een aanduiding van de van ondernemingen. In het Vlaamse Gewest bleef de turbulentie tussen 2008 en 2016 vrij constant rond 15%. Alleen in 2014 was er tijdelijk een lichte stijging. Vanaf 2017 is er echter weer een stijging te zien tot 16,8% in 2019. In zowel 2020 als 2021 was er opnieuw sprake van een lichte daling tot 16,3%.

Turbulentie ondernemingen hoger in Brussels Gewest dan in andere gewesten

De turbulentie van ondernemingen in het Vlaamse Gewest (16,3%) was in 2021 hoger dan in het Waalse Gewest (14,4%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de turbulentie nog hoger (16,9%).