Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal opgerichte ondernemingen in december 2021 4% lager dan in december 2020

In december 2021 werden in het Vlaamse Gewest 4.101 ondernemingen opgericht. Dat aantal ligt 4,2% lager dan in december 2020.

In januari 2021 lag het aantal opgerichte ondernemingen iets lager dan in januari 2020. Van februari tot juni 2021 was er telkens sprake van een stijging van het aantal tegenover dezelfde maand in 2020. In april lag die stijging het hoogst (+90%). Aan die stijgingen kwam vanaf juli 2021 een einde. In augustus was er een daling met 12% tegenover dezelfde maand een jaar voordien, in september en oktober een daling met 4% en 8%. In november 2021 was er weer sprake van een stijging met bijna 6%. In december volgde opnieuw een daling met 4%.

Ruim 67.000 ondernemingen opgericht in 2020

In 2020 waren er in totaal 67.026 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 4,4 % meer dan in 2019. Sinds 2009 steeg het aantal opgerichte ondernemingen nagenoeg elk jaar. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. Enkel in de jaren 2012-2013 en 2015 was er sprake van een lichte daling.

Meer oprichtingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In 2020 waren er 23.532 oprichtingen in het Waalse Gewest en 11.186 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (67.026) lag daarmee hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen. 

Bijna 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

In 2020 lag de in het Vlaamse Gewest op 65,7%. Dat betekent dat 66 van de 100 ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht in 2020 nog actief waren.

De overlevingsgraad bleef vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2020 met 65% als minimum (in 2014 en 2018) en 67% (in 2016) als maximum.

De andere gewesten scoorden in 2020 lager met een overlevingsgraad van 61,2% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 63,8% het Waalse Gewest.