Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzettingen van ondernemingen Ondernemingen

Stopzettingen van ondernemingen

Gepubliceerd op 10 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 48.000 schrappingen van ondernemingen in 2022

In 2022 waren er in totaal 47.948 van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. In de periode 2008 tot 2017 bleef het aantal schrappingen vrij stabiel rond ongeveer 30.000 per jaar, uitgezonderd van een piek in de jaren 2013 tot 2015. Vanaf 2017 was er echter sprake van een stijging, weliswaar met een kleine daling in 2020. In 2021 werd de kaap van 40.000 schrappingen ruim overschreden.

Meer schrappingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in 2022 8.746 schrappingen, het Waalse Gewest 18.768 schrappingen. Daarmee lag de som van het aantal schrappingen in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lager dan het aantal schrappingen in het Vlaamse Gewest (47.948).

Bijna 5.300 faillissementen in 2022

In 2022 waren er 5.287 in het Vlaamse Gewest. In de periode van 2008 tot 2013 was er een stijging van het aantal faillissementen, gevolgd door een daling tot 2018. In 2019 was er echter opnieuw sprake van een stijging. In de coronajaren 2020 en 2021 werden de laagste cijfers in de periode 2008-2022 opgetekend, maar in 2022 steeg dat aantal weer tot iets boven het niveau van voor de coronaperiode.

Meer faillissementen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in 2022 minder faillissementen dan in het Vlaamse Gewest (5.287). Het Waalse Gewest eindigde 2022 met 2.202 faillissementen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in dat jaar 1.776 faillissementen.

Lees deze pagina in: