Hulpafhankelijkheid van 4 partnerlanden sterk verschillend

Het niveau van hulpafhankelijkheid verschilt sterk tussen de 4 officiële partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. In Mozambique lag de hulpafhankelijkheid in 2021 het hoogst (14,3% van het bruto nationaal inkomen). In Malawi ging het om 9,3%. In Marokko en Zuid-Afrika lag de hulpafhankelijkheid het laagst met respectievelijk 0,7% en 0,3%.
De officiële partnerlanden van de Vlaamse overheid zijn Mozambique, Malawi, Zuid-Afrika (in afbouw) en Marokko (nieuw partnerland). In Malawi schommelt de hulpafhankelijkheid het sterkst over de jaren.

De hulpafhankelijkheid geeft de verhouding weer tussen de die het land ontvangt en het (BNI) van dat land. Het gaat daarbij om de totale officiële ontwikkelingshulp voor dat land, niet alleen de officiële ontwikkelingshulp vanuit Vlaanderen.