Gedaan met laden. U bevindt zich op: Protocollen Over ons

Protocollen

De entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen staan in voor de productie van de Vlaamse openbare statistieken. De ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken gebeurt in overeenstemming met de Europese praktijkcode en volgens de protocollen van Statistiek Vlaanderen.

De protocollen van Statistiek Vlaanderen zijn een meer gedetailleerde uitwerking van de principes en werkwijzen uit de decretale en Europese regelgeving over het opzetten van een kwaliteitsvol en professioneel onafhankelijk statistisch systeem, en maken het produceren van kwaliteitsvolle, onpartijdige en betrouwbare openbare statistieken mogelijk. Ze bevatten een aantal gedragslijnen die van toepassing zijn op alle openbare statistieken en op elke entiteit van het netwerk die ze produceert, en op de bredere ambtelijke en politieke context ervoor.

Op 7 december 2018 heeft de Vlaamse Regering de eerste vier protocollen goedgekeurd:

  • Protocol dat de onafhankelijkheid van Vlaamse openbare statistieken garandeert.
  • Protocol voor de verspreiding van Vlaamse openbare Statistieken.
  • Protocol voor het betrekken van gebruikers bij Vlaamse openbare statistieken.
  • Protocol dat het organisatorische kader voor de productie van Vlaamse openbare statistieken vastlegt.

Op 11 december 2020 heeft de Vlaamse Regering de twee laatste protocollen goedgekeurd:

  • Protocol dat de kwaliteitsstandaarden van de Vlaamse openbare statistieken garandeert.
  • Protocol betreffende de gegevensbescherming en -uitwisseling van de Vlaamse openbare statistieken.

Bekijk hier de protocollen (Pdf - 184 kB)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. In de publicatieagenda vindt u per statistiek de voorziene publicatiedatum.

In de weken voorafgaand aan de publicatie wordt de publicatiedatum definitief bevestigd. Indien de bevestigde datum alsnog wijzigt, wordt de reden van deze wijziging aangegeven. Het kan daarbij enkel gaan om problemen verbonden met het productieproces of met de kwaliteitscontrole.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de in de publicatieagenda vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag.

Voorafgaande toegang

In afwijking van het algemene principe van gelijke toegang tot de openbare statistieken voor alle gebruikers, kan volgens de Europese praktijkcode aan bepaalde instanties in beperkte mate voorafgaande toegang verleend worden tot de statistische informatie. Die voorafgaande toegang is echter beperkt in de tijd (maximaal 24 uur) en wordt steeds publiek gemaakt. De instanties die voorafgaande toegang krijgen, mogen deze informatie niet bekend maken voor het aangekondigde publicatie-tijdstip.

Vanaf oktober 2020 wordt aan de kabinetten van de ministers van de Vlaamse Regering voorafgaande toegang verleend tot alle Vlaamse openbare statistieken, 24 uur voor het aangekondigde publicatietijdstip.

Bekijk hier de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 11 september 2020 over ‘Afspraken over voorafgaande toegang tot Vlaamse openbare statistieken voor ministers en hun kabinetten’ (Pdf - 640 kb)(PDF bestand opent in nieuw venster)