Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontvangsten Overheidsfinanciën

Ontvangsten

Gepubliceerd op 30 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ontvangsten Vlaamse overheid met 9,5% gestegen in 2022

De ontvangsten van de Vlaamse overheid bedroegen in 2022 52,6 miljard euro. Ze stegen daarmee met 9,5% ten opzichte van 2021 (in lopende prijzen), na een stijging met 10,8% in 2021. Het gaat om .

De ontvangsten maakten in 2015 een sprong als gevolg van de 6de staatshervorming. Tussen 2014 en 2015 namen de ontvangsten toe van 27 tot 38 miljard euro. Vlaanderen ontvangt sindsdien in het kader van de nieuwe bevoegdheden nieuwe dotaties (toelagen) van het federale niveau.

Daarnaast kende de 6de staatshervorming gewestelijke opcentiemen toe aan de gewesten. Dat is het gedeelte van de personenbelasting dat rechtstreeks bestemd is voor de Vlaamse begroting. Vlaanderen stelt die opcentiemen autonoom vast, als een percentage van de personenbelasting ten bate van de federale overheid.

Ontvangsten gemeentebesturen en OCMW’s op 2.500 euro per inwoner

De ontvangsten van alle gemeentebesturen (inclusief districten) en OCMW’s in het Vlaamse Gewest stegen in 2022 in totaal met 7,3%. Ze kwamen uit op 16,8 miljard of gemiddeld iets meer dan 2.500 euro per inwoner.

Welzijnsverenigingen hoogste ontvangsten na gemeentebesturen en OCMW’s

Binnen de lokale overheden kennen de welzijnsverenigingen (OCMW-verenigingen) na de gemeentebesturen en OCMW’s de hoogste ontvangsten. De ontvangsten van de welzijnsverenigingen bedroegen in 2022 1,40 miljard euro. Dat is gemiddeld 209 euro per inwoner.

Na de gemeenten en OCMW’s en de welzijnsverenigingen waren de ontvangsten het hoogst bij de autonome gemeentebedrijven. Die ontvingen in 2022 een 1,35 miljard euro. Daarna volgen de provinciebesturen met 1,18 miljard aan ontvangsten. De autonome provinciebedrijven sluiten de rij.

De ontvangsten groeiden tussen 2021 en 2022 het snelst bij de autonome welzijnsverenigingen (+17%). Ook de autonome gemeentebedrijven en de provinciebesturen kenden een sterke stijging (+13%).

Per inwoner hoogste ontvangsten in grote steden en kuststreek

De ontvangsten van de gemeentebesturen en OCMW’s varieerden in 2022 van 1.152 tot 5.101 euro per inwoner. De ontvangsten per inwoner liggen hoger in de grotere steden en in de kustgemeenten. In landelijke gemeenten zijn de ontvangsten per inwoner over het algemeen lager.

Lees deze pagina in: