Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeel lokale besturen Overheidspersoneel

Personeel lokale besturen

Gepubliceerd op 14 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 171.000 personen aan de slag bij lokale besturen

In 2023 werkten in totaal 171.333 personen bij de lokale besturen in het Vlaamse Gewest. Het gaat om de som van de tewerkstelling bij de provincies, autonome provinciebedrijven, gemeentebesturen, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), verenigingen van OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsbedrijven, hulpverleningszones en lokale politiezones. Omgerekend naar voltijdse jobs gaat het om 137.813 voltijdse equivalenten (VTE). In 2023 waren er 1.170 VTE meer werkzaam bij de lokale besturen dan in 2022 (+0,9%). Tussen 2010 en 2023 steeg het aantal VTE met 5,1%.

In 2021 werden de personeelsleden van de hulpverleningszones voor het eerst opgenomen in het totaal aantal personeelsleden van lokale besturen. De stijging in 2021 is in grote mate het gevolg van deze nieuw toegevoegde categorie. In 2023 waren 3.845 personen of 3.720 VTE tewerkgesteld bij de hulpverleningszones.

De cijfers hebben telkens betrekking op de situatie in het 2de kwartaal van het jaar.

Gemeentebesturen en OCMW’s grootste werkgevers bij lokale besturen

Bij de lokale besturen zijn de gemeentebesturen en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) de grootste werkgevers. Daarna volgen de verenigingen van OCMW’s, de lokale politiezones, de intergemeentelijke samenwerkingsbedrijven, de provincies en de hulpverleningszones. De autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven zijn de kleinste werkgevers.

Vergeleken met 2010 is er vooral een afname van de tewerkstelling bij de OCMW’s en een toename bij verenigingen van OCMW’s merkbaar.

Vooral contractuelen, vrouwen en voltijds werkenden bij lokale besturen

In 2023 was 62% van alle personeelsleden bij de lokale besturen een vrouw, 38% een man. Daarnaast was 71% contractueel tewerkgesteld en 29% vastbenoemd. Het aandeel voltijds werkenden (57%) lag in 2023 hoger dan het aandeel deeltijds werkenden (43%).

Relatief veel jobs bij gemeentebesturen in kustgemeenten, grootsteden en centrumsteden

De kustgemeenten, grootsteden en centrumsteden waren in 2023 de gemeenten met het hoogste aantal voltijdse equivalenten tewerkgesteld bij het gemeeentebestuur per 1.000 inwoners. Er wordt hier enkel rekening gehouden met de tewerkstelling bij het gemeentebestuur, niet met de tewerkstelling bij de andere lokale besturen. Ingelmunster had het laagste aantal voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners, gevolgd door Herstappe, Boortmeerbeek, Edegem en Meulebeke.