Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeel Vlaamse overheid Overheidspersoneel

Personeel Vlaamse overheid

Gepubliceerd op 12 mei 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Diensten Vlaamse overheid tellen 29.000 personeelsleden

Eind 2022 werkten 29.002 personen bij de . Het aantal personeelsleden steeg van 2006 tot 2009 en daalde daarna tot 2014. Tussen 2014 en 2019 kwamen er opnieuw ongeveer 1.500 personeelsleden bij. Die laatste stijging was onder andere een gevolg van de 6de staatshervorming en de interne bestuurshervorming waarbij Vlaanderen nieuwe bevoegdheden kreeg en personeelsleden overkwamen van het federale en provinciale niveau. Vergeleken met 2021 is er een lichte toename van het aantal personeelsleden.

Niet alle personeelsleden werken voltijds. Dat komt tot uiting in de uitgedrukt in voltijdse equivalenten (bruto VTE). In 2022 lag de personeelsbeschikbaarheid op 25.948 VTE. Tussen 2008 en 2012 schommelde de beschikbaarheid rond de 25.000 VTE. In 2013 daalde de beschikbaarheid tot 24.500 VTE, om vanaf 2014 weer te stijgen. Het aantal VTE bleef tussen 2021 en 2022 min of meer gelijk.

Meerderheid van personeelsleden zijn vrouwen

In 2022 waren 59% van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid vrouwen.

Meer dan de helft van de personeelsleden is ouder dan 45 jaar, 29% is tussen de 35 en 44 jaar en 18% is 34 jaar of jonger.

2 op de 3 personeelsleden zijn werkzaam in de hogere functieniveaus A of B. En 7 op de 10 zijn statutaire personeelsleden.

5 beleidsdomeinen stelden in 2022 samen meer dan 80% van het Vlaamse overheidspersoneel te werk. De beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie, Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving tellen elk meer dan 4.000 VTE. Als 5de grootste beleidsdomein stelt Kanselarij, Bestuur, Buitenslandse zaken en Justitie meer dan 3.300 personeel te werk.

Met 637 VTE is Economie, Wetenschap en Innovatie het kleinste beleidsdomein. Naast het personeel van de 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid werken nog ongeveer 150 VTE voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Lees deze pagina in: