Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeel Vlaamse overheid Overheidspersoneel

Personeel Vlaamse overheid

Gepubliceerd op 17 april 2024 • Volgende update: april 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Diensten Vlaamse overheid tellen iets meer dan 29.500 personeelsleden

Eind 2023 werkten 29.517 personen bij de . Het aantal personeelsleden steeg van 2006 tot 2009 en daalde daarna tot 2014. Tussen 2014 en 2019 kwamen er opnieuw ongeveer 1.500 personeelsleden bij. Die laatste stijging was onder andere een gevolg van de 6de staatshervorming en de interne bestuurshervorming waardoor Vlaanderen nieuwe bevoegdheden kreeg en personeelsleden overkwamen van het federale en provinciale niveau. Tussen 2022 en 2023 nam het aantal personeelsleden toe met 515 personen.

Niet alle personeelsleden werken voltijds. Dat komt tot uiting in de uitgedrukt in voltijdse equivalenten (bruto VTE). Eind 2023 lag de personeelsbeschikbaarheid op 26.556 VTE. Tussen 2008 en 2012 schommelde de beschikbaarheid rond de 25.000 VTE. In 2013 daalde de beschikbaarheid tot 24.500 VTE, om vanaf 2014 weer te stijgen. Het aantal VTE nam tussen 2022 en 2023 toe met 607 VTE.

Meerderheid van personeelsleden zijn vrouwen

In 2023 waren 59% van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid vrouwen.

Ruim de helft van de personeelsleden was ouder dan 45 jaar, 28% was tussen 35 en 44 jaar en 19% was 34 jaar of jonger.

Iets meer dan 2 op de 3 personeelsleden waren werkzaam in de hogere functieniveaus A of B. Een gelijkaardig aandeel was statutair tewerkgesteld.

5 beleidsdomeinen stelden in 2023 samen meer dan 80% van het Vlaamse overheidspersoneel te werk. De beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie, Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving tellen elk meer dan 4.000 VTE. Als 5de grootste beleidsdomein stelt Kanselarij, Bestuur, Buitenslandse zaken en Justitie iets meer dan 3.500 VTE te werk.

Met 668 VTE is Economie, Wetenschap en Innovatie het kleinste beleidsdomein. Naast het personeel van de 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid werken nog ongeveer 150 VTE voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Lees deze pagina in: