Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschermd patrimonium Ruimtegebruik

Beschermd patrimonium

Gepubliceerd op 31 januari 2023 • Volgende update: februari 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Eind 2022 11.416 monumenten beschermd

Het Vlaamse Gewest telde eind 2022 11.416 beschermde monumenten. In 2022 werden er 7 definitieve beschermingsbesluiten ondertekend. Er waren 20 opheffingsbesluiten voor 21 items.

Het aantal nieuw beschermde monumenten lag in 2022 lager dan de voorgaande jaren. In 2020 werden 25 nieuwe monumenten beschermd, in 2021 waren dat er 10.

In 2022 werden er geen stads- en dorpsgezichten beschermd, net als in 2021. Er was 1 gehele en 1 gedeeltelijke opheffing van een dorpsgezicht. Eind 2022 telde het Vlaamse Gewest 1.565 beschermde stads- en dorpsgezichten.

In 2022 werden er geen cultuurhistorische landschappen definitief beschermd. Er werden 6 beschermingen opgeheven. In 2020 werd er eveneens geen enkel cultuurhistorisch landschap beschermd, in 2021 was dat er 1. Eind 2022 telde het Vlaamse Gewest 676 beschermde cultuurhistorische landschappen.

In 2022 werden er 5 archeologische sites definitief beschermd en steeg het totaal aantal definitieve beschermingen naar 48.

In 2009 werden de eerste erfgoedlandschappen in Vlaanderen afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Sindsdien zetten openbare besturen op alle niveaus in op dit instrument.
In 2022 kreeg het agentschap Onroerend Erfgoed 2 meldingen van een nieuw afgebakend erfgoedlandschap. Eind 2022 telde het Vlaamse Gewest 45 afgebakende erfgoedlandschappen.

Oppervlakte beschermd patrimonium stijgt tot ruim 70.000 hectare

De totale oppervlakte beschermd patrimonium steeg van 57.767 hectare (ha) in 2015 naar 70.097 ha in 2022.

De grootste oppervlakte beschermd patrimonium is dat van het cultuurhistorisch landschap. Eind 2022 ging het om 39.977 ha, een kleine afname ten opzichte van 2021.

De oppervlakte beschermde stads- en dorpsgezichten is tussen 2015 en 2022 nagenoeg constant gebleven. Op het einde van 2022 was er 9.276 ha beschermd als stads- of dorpsgezicht.

Er was in deze periode wel een sterke toename van de oppervlakte afgebakende erfgoedlandschappen, van 3.599 ha in 2015 naar 14.469 ha in 2022.

In 2022 werden er 2 vaartuigen definitief beschermd als varend erfgoed. Eind 2022 waren er in het Vlaamse Gewest 33 beschermde vaartuigen.