Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschermd patrimonium Ruimtegebruik

Beschermd patrimonium

Gepubliceerd op 1 februari 2024 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Eind 2023 11.402 monumenten beschermd

Het Vlaamse Gewest telde eind 2023 11.402 beschermde monumenten. In 2023 werden er 6 definitieve beschermingsbesluiten ondertekend. Er waren 17 opheffingsbesluiten voor 20 items.

Het aantal nieuw beschermde monumenten neemt sinds 2014 af.

In 2023 werden er geen stads- en dorpsgezichten beschermd, net als in 2021 en 2022. Er waren 5 definitieve opheffingen. Eind 2023 telde het Vlaamse Gewest 1.560 beschermde stads- en dorpsgezichten.

In 2023 werd er 1 cultuurhistorisch landschap met overgangszone definitief beschermd. Er was 1 definitieve opheffing van een bescherming als cultuurhistorisch landschap. Eind 2023 telde het Vlaamse Gewest 676 beschermde cultuurhistorische landschappen.

In 2023 werd 1 archeologische site definitief beschermd en steeg het totaal aantal definitieve beschermingen naar 49.

In 2009 werden de eerste erfgoedlandschappen in Vlaanderen afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Sindsdien zetten openbare besturen op alle niveaus in op dit instrument. Eind 2023 telde het Vlaamse Gewest 48 afgebakende erfgoedlandschappen.

Oppervlakte beschermd patrimonium stijgt tot ruim 70.000 hectare

De totale oppervlakte beschermd patrimonium steeg van 57.767 hectare (ha) in 2015 naar 70.193 ha eind 2023.

De grootste oppervlakte beschermd patrimonium is dat van het cultuurhistorisch landschap. Eind 2023 ging het om 40.067 ha.

De oppervlakte beschermde stads- en dorpsgezichten is tussen 2015 en 2023 nagenoeg constant gebleven. Eind 2023 was er 9.274 ha beschermd als stads- of dorpsgezicht. Er was in die periode wel een sterke toename van de oppervlakte afgebakende erfgoedlandschappen, van 3.599 ha in 2015 naar 14.469 ha in 2023.

In 2023 werden geen vaartuigen definitief beschermd als varend erfgoed en waren er geen opheffingen.