Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landgebruik Ruimtegebruik

Landgebruik

Gepubliceerd op 14 november 2023 • Volgende update: november 2026
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Akker en grasland goed voor ruim helft van landgebruik

Het agrarisch landgebruik domineert in Vlaanderen: 52% van de oppervlakte van het Vlaamse Gewest was in 2022 in gebruik als akkerland of grasland. Daarin is ook het ‘natuurlijk grasland’ inbegrepen dat niet door de landbouw wordt gebruikt. Dat vormt echter een klein aandeel van de volledige oppervlakte grasland. 11% van het Vlaamse Gewest is bebost.

Landgebruik verwijst naar het effectief gebruik van de grond voor welbepaalde activiteiten of teelten, zoals akkerbouw en grasteelt, maar ook huisvesting, industrie, diensten en recreatie. Dat kan afwijken van de juridische bestemming van die gronden. Gronden kunnen bijvoorbeeld juridisch bestemd zijn als woongebied, maar effectief gebruikt worden als grasland of akkerland.

Tussen 2013 en 2022 was de grootste verschuiving in landgebruik te vinden bij de daling van het grasland in landbouwgebruik (-1,5 procentpunten).

Landgebruik voor woonfunctie varieert per gemeente van 3% tot 45%

In het hele Vlaamse Gewest werd in 2022 bijna 13% van de oppervlakte ingenomen door woningen en tuinen. Dat aandeel varieert sterk van gemeente tot gemeente. Het hoogste aandeel wordt genoteerd in Kraainem (45%), het laagste in Voeren (3%).

In 44 gemeenten is meer dan 20% van de oppervlakte in gebruik voor wonen. Dat zijn vooral gemeenten in de rand van Brussel en Antwerpen. Van de 13 is dat enkel het geval in Leuven (23%), Roeselare (22%) en Aalst (20%). In de Westhoek en Zuid-Limburg is het landgebruik voor wonen gering en schommelt het tussen 5% en 10%. Dat is ook zo in een aantal grensgemeenten met Nederland.