Gedaan met laden. U bevindt zich op: Behandeling voor diabetes Zorg

Behandeling voor diabetes

Gepubliceerd op 14 september 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2021 werden in het Vlaamse Gewest 61 op de 1.000 personen behandeld voor diabetes (mellitus) of suikerziekte. Het gaat om personen die medicatie ter behandeling van diabetes gebruiken, die een diabetesconventie afsloten, die een diabetesopvolging hebben of die zijn opgenomen in een zorgtraject diabetes.

Tussen 2009 en 2021 is het aandeel personen dat behandeld wordt voor diabetes doorlopend gestegen. In 2009 werden 45 op de 1.000 personen behandeld voor diabetes.

Meer mannen dan vrouwen met behandeling voor diabetes

Globaal genomen kregen in 2021 in het Vlaamse Gewest meer mannen (66 per 1.000) dan vrouwen (57 per 1.000) een behandeling voor diabetes. De toename sinds 2009 situeerde zich vooral bij mannen. Bij vrouwen was er ook een toename, maar die was heel wat kleiner.

Het aandeel personen met een behandeling voor diabetes stijgt sterk met de leeftijd. In 2021 werden er in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder 191 personen per 1.000 behandeld voor diabetes. Er was tegenover 2009 een toename bij alle leeftijdscategorieën. De grootste toename deed zich voor bij de 75-plussers.

Personen met het statuut van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering worden vaker behandeld voor diabetes dan personen zonder zo’n statuut (114 tegenover 52 per 1.000). De grootste toename deed zich sinds 2009 evenwel voor bij de personen zonder het statuut verhoogde tegemoetkoming.

Hoger aandeel met diabetes in Limburg, Oost- en West-Vlaanderen

Het aandeel personen met een behandeling voor diabetes varieerde in 2021 per gemeente van het Vlaamse Gewest van 40 (Linkebeek) tot 97 (Middelkerke) per 1.000 inwoners. De provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg tellen het meeste gemeenten met hoge aandelen.

Vaker behandeling voor diabetes in Waals Gewest dan in andere gewesten

In het Waalse Gewest waren er in 2021 per 1.000 inwoners meer personen met een behandeling voor diabetes (82 per 1.000 personen) dan in de 2 andere gewesten. In het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren de aandelen nagenoeg gelijk (telkens ongeveer 60 per 1.000 personen).