hoofdletters

01. hoofdregels (hoofdletter of kleine letter)

Mijn gsm is gestolen.
'k Begrijp er niets van.
Hugo Claus was een dichter.

02. persoonsnamen

Annie M.G. Schmidt, alzheimer, dantesk, Elvisplaat, de ware jakob

03. aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

mevrouw Anna Van den Bossche, prof. dr. J. Van Eyken, secretaris-generaal

04. heilige namen en begrippen

de Bijbel, Boeddha, Lam Gods, Sint-Jakob

05. aardrijkskundige namen

Amsterdam, champagne, het Nabije Oosten, shetlandpony, Zuid-Afrika

06. namen van talen en dialecten

het Arabisch, het Belgisch-Nederlands, koeterwaals, het Nieuwgrieks

07. namen van volkeren, etnische en religieuze groepen

een Chinees, een christen, een creoolse

08. namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen

barok, dada, islam, kapitalisme, de Tachtigers

09. namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen

dinsdag, Kerstmis, middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog

10. namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

de Federale Overheidsdienst Financiën, de Koning Boudewijnstichting, het Parthenon, Volkswagen

11. titels van boeken, films, artistieke onderscheidingen en evenementen

Genesis, Oorlog en terpentijn, een Oscar, Tomorrowland

12. Duitse woorden

apfelstrudel, bühne, gefundenes Fressen, Gestapo

13. letteraanduidingen

P-trein, T-shirt, x-stralen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons