We werken momenteel aan een herziening van de onderstaande tekst, met het oog op genderbewust taalgebruik. Op de Heerlijk Heldersite vindt u wel al een overzicht van aansprekingen die in de praktijk goed toepasbaar zijn in brieven en mails (criterium 4 - aanhef).

Formele aanspreking

Gebruik voor formele zakelijke brieven en e-mails een formele aanspreking.

Als u de familienaam en het geslacht niet kent:

Voorbeelden
 • Geachte heer of mevrouw

 • Geachte heer, geachte mevrouw

 • Geachte heer
  Geachte mevrouw

 • Geachte heer, mevrouw

De volgorde van heer en mevrouw ligt niet vast. U kunt dus ook de volgorde omkeren.

Na het bijvoeglijk naamwoord Geachte moet er altijd een zelfstandig naamwoord volgen. Gebruik dus niet Geachte als aanspreking. Niet iedereen stelt het op prijs om op die manier aangesproken te worden. U kunt ook nog andere aanduidingen dan heer en mevrouw gebruiken om naar de lezer te verwijzen.

Voorbeelden
 • Geachte lezer

 • Geachte klant

 • Geachte collega

 • Geachte abonnee

 • Geachte medewerker

De aansprekingen L.S. (lectori salutem) en Mijne heren zijn verouderd.

Als u de familienaam niet kent, maar wel het geslacht:

Voorbeelden
 • Geachte heer

 • Geachte mevrouw

Als u het geslacht niet kent, maar wel de naam:

Voorbeeld
 • Geachte heer of mevrouw Janssens

Als u de familienaam en het geslacht kent:

Voorbeelden
 • Geachte heer Janssens

 • Geachte mevrouw Peeters

 • Geachte heer en mevrouw Jacobs

Als u de lezer in een bepaalde functie wilt aanspreken:

Voorbeelden
 • Mijnheer de voorzitter

 • Mevrouw de kabinetschef

 • Mijnheer de directeur

 • Mevrouw de minister

 • voor een advocaat: Meester Van Eeckhaut

 • voor een professor of docent: Geachte professor

Als u verschillende lezers samen als groep wilt aanspreken:

Voorbeelden
 • Geachte dames en heren

 • Geachte commissie

 • Geachte commissieleden

 • Geachte leden van de gemeenteraad

Als u de lezer formeel aanspreekt maar toch duidelijk wilt maken dat u een informele band met uw lezer hebt of wilt hebben, kunt u een formele aanspreking met een informele aanspreking combineren.

Voorbeeld
 • Geachte heer Peeters
  Beste Ronald

Informele aanspreking

Gebruik voor informele zakelijke brieven en e-mails een informele aanspreking.

In e-mailverkeer kunt u meestal vlugger overschakelen van een formele naar een informele aanspreking, maar houd er rekening mee dat niet iedereen graag meteen met de voornaam wordt aangesproken.

Voorbeelden
 • Beste Piet

 • Dag Anja

 • in een e-mail: Goedemorgen Els

Na het bijvoeglijk naamwoord Beste moet er altijd een zelfstandig naamwoord volgen. Gebruik dus niet Beste als aanspreking. Niet iedereen stelt het op prijs om op die manier aangesproken te worden. U kunt ook nog andere aanduidingen dan de voornaam gebruiken om naar de lezer te verwijzen.

Voorbeelden
 • Beste lezer

 • Beste collega’s

Bij vervolgmails kunt u voor de aanspreking ook gewoon de voornaam gebruiken.

Voorbeelden
 • Piet

 • Anja

Als u snel heen en weer aan het mailen bent, kunt u de aanspreking in de vervolgmails weglaten.