Gedaan met laden. U bevindt zich op: Brieven en e-mails - Slotgroet en ondertekening Brieven en e-mails

Brieven en e-mails - Slotgroet en ondertekening

Slotgroet

Sluit zakelijke brieven en e-mails met een gepaste slotgroet af.

Laat de slotgroet altijd goed corresponderen met de aanspreking: bij een formele aanspreking hoort geen informele slotgroet, en omgekeerd. Als u na de aanspreking geen komma zet, doet u dat ook niet bij de slotgroet.

In de meeste gevallen kunt u voor zakelijke brieven en e-mails de volgende formules gebruiken.

Voorbeelden
 • Met vriendelijke groeten

 • Met vriendelijke groet

 • Vriendelijke groeten

 • Vriendelijke groet

In sommige situaties kan het nuttig zijn om een duidelijk formele slotgroet te gebruiken, bijvoorbeeld in een heel officiële brief, bij slecht nieuws of een verstoorde relatie met de geadresseerde.

Voorbeeld
 • Hoogachtend

Als de situatie duidelijk informeel is, kunt u bijvoorbeeld de volgende formules gebruiken.

Voorbeelden
 • Groeten

 • Groet

 • Groetjes

 • Hartelijke groet

 • Tot binnenkort

 • Prettig weekend

Gebruik in e-mails geen afkortingen als mvg (met vriendelijke groeten), vrgr (vriendelijke groet) of gr (groeten). Die geven gemakkelijk een slordige en respectloze indruk.

Als u snel heen en weer aan het mailen bent, kunt u de slotgroet in de vervolgmails weglaten en ter afsluiting alleen uw naam vermelden.

Ondertekening

Schrijf in een brief uw naam voluit onder de handtekening, en eventueel uw functie op de regel daaronder.

Voorbeelden
 • Mia Verbraeken
 • Mia Verbraeken
  Voorzitter van wijkvereniging Groenendijk
 • Jan Van den Eede
  Personeelsdirecteur

Als u duidelijk wilt maken hoe u aangesproken wilt worden, kunt u mevrouw of de heer toevoegen voor of na uw naam. U kunt ook de voornaamwoorden toevoegen waarmee u aangeduid wilt worden.

Voorbeeld
 • Mevrouw Mia Verbraeken
 • Jan Van den Eede (de heer)
 • Dominique Van den Hauwe (zij, haar)
 • Kim Maes (die, diens)

Als u met meer dan één persoon ondertekent, staat de belangrijkste persoon rechts.

Voorbeeld

Jan Van den Eede
Personeelsdirecteur

Mia Verbraeken
Algemeen directeur