Gedaan met laden. U bevindt zich op: Brieven en e-mails - Onderwerpsregel Brieven en e-mails

Brieven en e-mails - Onderwerpsregel

Onderwerpsregel in een brief

Gebruik voor het onderwerp van een brief geen inleidende aanduidingen als Betreft of Onderwerp.

Zet het onderwerp tussen de referentieregels en de aanspreking als u in een brief een onderwerp vermeldt. U kunt het eventueel markeren met vetdruk of cursivering.

Onderwerpsregel in een e-mail

Vul in een e-mailbericht altijd de onderwerpsregel in.

De onderwerpsregel is erg handig voor de geadresseerde. Die kan dan veel sneller bepalen wat het precieze doel van uw e-mail is.

Formulering van het onderwerp

Formuleer het onderwerp van een brief of e-mail zo precies mogelijk.

Vooral bij e-mails is het belangrijk dat u het onderwerp zo concreet mogelijk formuleert. Dat is erg handig voor wie veel e-mails per dag moet lezen en verwerken. U kunt een onderwerp bijvoorbeeld concreter maken door een nummer of een andere specificatie toe te voegen.

Voorbeelden

liever niet

maar wel

Vraagje

Vraag over de kwaliteit van uw laatste levering

Enquête

Enquête over uw personeelstevredenheid

Annulering

Annulering van bestelling nr. 25541