Slotgroet

Sluit zakelijke brieven en e-mails met een gepaste slotgroet af.

Laat de slotgroet altijd goed corresponderen met de aanspreking: bij een formele aanspreking hoort geen informele slotgroet, en omgekeerd. Als u na de aanspreking geen komma zet, doet u dat ook niet bij de slotgroet.

In de meeste gevallen kunt u voor zakelijke brieven en e-mails de volgende formules gebruiken.

Voorbeelden
 • Met vriendelijke groeten

 • Met vriendelijke groet

 • Vriendelijke groeten

 • Vriendelijke groet

In sommige situaties kan het nuttig zijn om een duidelijk formele slotgroet te gebruiken, bijvoorbeeld in een heel officiële brief, bij slecht nieuws of een verstoorde relatie met de geadresseerde.

Voorbeeld
 • Hoogachtend

Als de situatie duidelijk informeel is, kunt u bijvoorbeeld de volgende formules gebruiken.

Voorbeelden
 • Groeten

 • Groet

 • Groetjes

 • Hartelijke groet

 • Tot binnenkort

 • Prettig weekend

Gebruik in e-mails geen afkortingen als mvg (met vriendelijke groeten), vrgr (vriendelijke groet) of gr (groeten). Die geven gemakkelijk een slordige en respectloze indruk.

Als u snel heen en weer aan het mailen bent, kunt u de slotgroet in de vervolgmails weglaten en ter afsluiting alleen uw naam vermelden.

We werken momenteel aan een herziening van de onderstaande tekst over de ondertekening, met het oog op genderbewust taalgebruik. Op de Heerlijk Heldersite vindt u wel al een overzicht van aansprekingen die in de praktijk goed toepasbaar zijn in brieven en mails (criterium 4 - aanhef).

Ondertekening

Schrijf in een brief uw naam voluit onder de handtekening, en eventueel uw functie op de regel daaronder.

Voorbeelden
 • Mia Verbraeken
 • Mia Verbraeken
  Voorzitter van wijkvereniging Groenendijk
 • Jan Van den Eede
  Personeelsdirecteur

Als uw voornaam zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt wordt, kunt u uw aanschrijftitel vermelden om verwarring te voorkomen.

Voorbeeld
 • Mevrouw Dominique Van den Hauwe

Als u met meer dan één persoon ondertekent, staat de belangrijkste persoon rechts.

Voorbeeld

Jan Van den Eede
Personeelsdirecteur

Mia Verbraeken
Algemeen directeur