Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woordgebruik - Vage woorden Formulering

Woordgebruik - Vage woorden

Wees zuinig met vage woorden.

Als u zegt dat u een probleem zo snel mogelijk zult oplossen, geeft u blijk van goede bedoelingen, maar u doet eigenlijk een vage toezegging. De doelgroep moet raden wat zo snel mogelijk betekent. Het voordeel is dat u zich daarmee kunt indekken tegen kritiek of negatieve zaken minder negatief kunt voorstellen. Het nadeel is dat zulke woorden gemakkelijk vragen oproepen of verkeerde verwachtingen scheppen bij toehoorders, gesprekspartners of lezers. U kunt dat voorkomen door meteen zo concreet mogelijk te zijn.

Veelgebruikte vage woorden

Hieronder vindt u een lijst van veelgebruikte vage woorden. Hoe meer u zulke woorden gebruikt, hoe meer u het risico loopt dat uw doelgroep iets anders hoort of leest dan u bedoelt.

  • binnenkort, later, zo snel mogelijk
  • dikwijls, soms, vaak
  • enkele, sommige, de meeste
  • eventueel, misschien, mogelijk, waarschijnlijk, wellicht
  • men
  • nogal, enigszins, vrij
  • veel, weinig
Voorbeelden

Hieronder staan enkele voorbeelden van vage formuleringen. In de rechterkolom zijn ze concreter geformuleerd.

liever niet

maar wel

U krijgt daarover binnenkort een brief van uw ziekenfonds.

U krijgt daarover begin november een brief van uw ziekenfonds.

Veel mensen dragen geen gordel.

Volgens recent onderzoek draagt maar 57% van de inzittenden voorin een gordel.

Uw zoon is al enkele keren berispt voor spijbelgedrag.

Uw zoon heeft dit schooljaar al drie schriftelijke waarschuwingen gekregen voor spijbelgedrag.

Ik zal uw vraag zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.Ik zal uw vraag uiterlijk op vrijdag 12 februari beantwoorden.

Men zal in een latere fase enkele verbeteringen in de procedures van de klantendienst doorvoeren.

Om het aantal klachtendossiers met 20% te laten dalen, zal de klantendienst tegen eind april zijn procedures vereenvoudigen.