Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woordgebruik - Leenwoorden Formulering

Woordgebruik - Leenwoorden

Wees zuinig met leenwoorden waarvoor een gewoon Nederlands woord bestaat.

Het Nederlands heeft talloze woorden overgenomen uit andere talen zoals het Latijn, het Grieks, het Frans en het Engels. Op zich is daar niets mis mee. We nemen nu eenmaal gemakkelijk woorden over uit andere talen als die handig in het gebruik zijn of als we daarmee extra nuances kunnen uitdrukken. Dat gebeurt in alle talen. Maar er is een nadeel: leenwoorden kunnen bij de doelgroep minder bekend en minder duidelijk zijn dan de woorden die we in onze eigen taal hebben. Wees daarom zuinig met leenwoorden waarvoor er een Nederlands woord met dezelfde betekenis en gebruikswaarde bestaat.

Moeilijke leenwoorden

Hieronder staat een lijstje met voorbeelden van moeilijke leenwoorden. Die leenwoorden zijn niet fout, maar als u veel van die dure woorden gebruikt, kan uw boodschap onduidelijk en abstract worden. Uw toehoorders, gesprekspartners of lezers haken dan vlugger af.

leenwoord

Nederlands woord

accuraat

zorgvuldig, nauwgezet

adequaat

passend, juist, geschikt

competentie

vaardigheid

constellatie

situatie, stand van zaken

desiderata

wensen, behoeften

genereren

maken

implementeren, implementatie

invoeren, uitvoeren, invoering

indicatie

aanwijzing

intentie

bedoeling

opteren, optie

kiezen, een keuze maken, keuze, mogelijkheid

reduceren, reductie

verminderen, vermindering

refereren aan

verwijzen naar

vigeren

gelden

In het Nederlands nemen we de laatste decennia vooral woorden uit het Engels over. Dat is geen toeval. Het Engels speelt een internationale rol in de bedrijfswereld en in de wereld van communicatie, technologie en informatica. Het Engels is ook erg sterk aanwezig in de populaire cultuur, bijvoorbeeld in de popmuziek en de filmwereld. Het is daardoor erg verleidelijk om Engelse woorden te gebruiken. Toch is het beter om er niet mee te overdrijven. Engelse woorden kunnen een trendy indruk geven, maar ze leiden vlugger dan u denkt tot onduidelijke communicatie. De precieze betekenis van Engelse woorden is niet altijd duidelijk. Veel mensen ervaren een veelvuldig gebruik van vreemde woorden ook als een uiting van slordigheid, luiheid of gewichtigdoenerij.

Engelse woorden met een Nederlands alternatief

Hieronder staat een lijst met Engelse woorden waarvoor een gewoon Nederlands woord bestaat.

woord uit het Engels

Nederlands woord

desk

bureau, balie

event

evenement

harddisk

harde schijf

kick-off

start, startbijeenkomst, startvergadering

manual

handleiding

meeting

vergadering, bijeenkomst, overleg

outsourcen

uitbesteden

policy

politiek, beleid

switchen

wisselen, omschakelen, overschakelen

stakeholder

belanghebbende, betrokkene

target

doel

taskforce

werkgroep, projectgroep

Houd er rekening mee dat ook vernederlandsingen op weerstand kunnen stuiten als ze niet algemeen ingeburgerd zijn. Zo zijn de van oorsprong Engelse woorden e-mail en website veel gewoner dan de vernederlandsingen e-post, webstek en weblocatie. U hoeft dus zeker niet elk leenwoord te vermijden.