Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woordgebruik - Omslachtige formuleringen Formulering

Woordgebruik - Omslachtige formuleringen

Vermijd woorden en woordcombinaties die de formulering omslachtig maken.

U kunt uw zinnen krachtiger maken door overtollige woorden te schrappen en omslachtige formuleringen te vervangen door kortere. Als u niet goed weet hoe u iets vlotter kunt formuleren, kan het handig zijn om even uit te proberen hoe u het in een gewoon gesprek zou zeggen. Als u al een tekst opgeschreven hebt, kunt u die beoordelen door hem een keer hardop te lezen. U hoort dan welke wendingen korter of eenvoudiger kunnen.

Voorbeelden

liever niet

maar wel

Mogen we u eraan herinneren dat het erg belangrijk is dat u dit aanvraagformulier binnen een periode van een maand na ontvangst ervan volledig ingevuld terugstuurt.

Stuur deze aanvraag uiterlijk een maand na ontvangst terug.

Deelnemers hebben in feite de vrijheid om de reisroute aan hun eigen wensen en behoeften aan te passen.

U kunt de reisroute aanpassen zoals u zelf wilt.

Zou het mogelijk zijn om mij de voorstellen tegen het einde van de week te bezorgen?

Kunt u me de voorstellen eind deze week bezorgen?

Het is niet helemaal denkbeeldig dat vastgoed de komende tijd in waarde zal dalen.

Vastgoed zou de komende tijd best in waarde kunnen dalen.

Het is niet toegestaan auto’s voor het toegangshek te parkeren. Dit in verband met het bereikbaar zijn voor ambulance, brandweer en politie.

Het is verboden te parkeren voor het toegangshek. De toegang moet vrij blijven voor ambulance, brandweer en politie.

Elke inwoner moet zijn of haar nieuwe adres meteen doorgeven als hij of zij naar een andere straat in zijn of haar gemeente gaat verhuizen.

 • Elke inwoner moet zijn nieuwe adres meteen doorgeven als hij naar een andere straat in zijn eigen gemeente verhuist.

ofwel

 • Alle inwoners moeten hun nieuwe adres meteen doorgeven als ze naar een andere straat in hun eigen gemeente verhuizen.

ofwel

 • U moet uw nieuwe adres meteen doorgeven als u naar een andere straat in uw eigen gemeente verhuist.

Deze premie geldt voor landbouwbedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest.

 • Deze premie geldt voor landbouwbedrijven in het Vlaamse Gewest.
Te vermijden woordcombinaties

Hieronder staan voorbeelden van veelgebruikte woordcombinaties die u korter kunt formuleren.

liever niet

maar wel

door het feit dat

doordat

door middel van

met

gelet op het feit dat, gezien het feit dat

omdat, doordat

in behandeling nemen

behandelen

in geval van

bij, in

in het geval dat

als

in kennis stellen van

meedelen, melden

in verband met

over, door

melding maken van

melden, signaleren

met behulp van

met

met betrekking tot

over, voor

met het oog op

voor

ondanks het feit dat

hoewel

op voorwaarde dat

als

ter attentie van

voor

ten behoeve van

voor

ten gevolge van

door

uitvoering geven aan

uitvoeren

(voor) wat betreft

voor, over

zodanig dat

zodat

zodoende dat

zodat

Te vermijden bijwoorden en voegwoorden

Let ook op de onderstaande bijwoorden en voegwoorden. Die zijn niet fout, maar bij veelvuldig gebruik maken ze een tekst omslachtig.

dan ook

Dan ook is een bijwoordelijke combinatie waarmee de samenhang tussen zinnen wordt verduidelijkt. Als u dat bij veel zinnen na elkaar doet, maakt dat de formulering omslachtig.

 • De vleugels van een vlieg moeten liefst honderdvijftig keer per seconde klapperen om het lichaam in de lucht te houden. Even een vleugelpauze houden en ontspannen rondzweven, zoals een albatros dat kan, zit er voor een vlieg dan ook niet in. Vliegenvleugels moeten dan ook continu werken. Daarbij bewegen ze vooral zijwaarts, als roeispanen, en niet zozeer op en neer zoals de vleugels van vogels. Insecten roeien dan ook als het ware door de lucht.

dan

In als-zinnen kunt u de hoofdzin laten beginnen met dan. Dat is vooral gebruikelijk in gesproken taal en bij langere zinnen. Als u in een tekst bij veel als-zinnen na elkaar dan gebruikt, maakt dat de formulering omslachtig. Dan is alleen noodzakelijk als de voorafgaande bijzin niet met als maar met een persoonsvorm begint.

 • Als je vegetarisch eet, dan krijg je minder calorieën binnen.
 • Als u in het onderwijs hebt gewerkt, dan hebt u recht op een uitkering tijdens de vakantie.

verplicht met dan, maar vrij formeel

 • Hebt u in het onderwijs gewerkt, dan hebt u recht op een uitkering tijdens de vakantie.
 • Zijn er nog vragen, dan kunt u ons bellen.

en dit

 • Vijftien golfsurfers zullen hun kunstjes uitvoeren en dit onder het oog van een professionele jury.
 • Het festival vindt dit jaar plaats in Koksijde en dit van 16 tot 24 augustus.

en/of

Een nevenschikking met en/of betekent ‘of x, of y, of x en y’. Meestal kunt u in plaats van en/of gewoon of gebruiken omdat het voegwoord of de betekenis ‘en’ niet automatisch uitsluit.

 • Het is mogelijk dat de inhoud van deze site onjuist en/of onvolledig is.
 • Elke fabrikant van reflecterend en/of fluorescerend materiaal moet de lichtwerking van zijn producten laten testen.