De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen waardoor de doorlooptijd tot 8 weken kan oplopen.
Dien uw aanvraag dus tijdig in. Voor de hoger opgeleiden (categorieën ‘hooggeschoolde’, ‘leidinggevende’, ‘intra-corporate transferees’, ‘Europese Blauwe kaart’, ‘stage in kader van vervolgdiploma’...) is de doorlooptijd beperkt tot zo’n 4 weken.

Formulieren

Wilt u weten welk aanvraagformulier u nodig hebt voor uw arbeidskaart of gecombineerde vergunning? Op de informatiepagina voor uw specifieke categorie van werknemer vindt u, behalve het formulier, ook alle informatie over:

  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de inhoud van uw aanvraagdossier
  • de inhoud van uw aanvraagdossier bij vernieuwing van uw toelating.

Alleen uw aanvraagformulier moet origineel en ondertekend zijn. De bijlagen mogen kopieën zijn.

Dien uw aanvraagdossier minstens 2 maanden en maximaal 6 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie (eerder dan 6 maanden heeft geen zin: documenten mogen slechts 6 maanden oud zijn op moment van indienen. Vandaar dat het indienen van een aanvraag meer dan zes maanden voorafgaand aan de effectieve (beoogde) start van de tewerkstelling geen zin heeft).

Gebruikt u het originele Nederlandstalige aanvraagformulier? Dan mogen alle bijgevoegde documenten in het Engels, Frans of Duits zijn opgesteld.

Elk attest mag maximaal 6 maanden oud zijn wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Zijn uw attest van goed gedrag en zeden en uw medisch attest in het buitenland opgemaakt? Dan moet u de originelen laten legaliseren ((opent in nieuw venster)). Het volstaat om daar telkens een kopie van op te sturen.

Bijkomende gegevens

Op de aanvraagformulieren moet u ook de onderstaande gegevens invullen:

  • ondernemings- of vestigingsnummers van de betrokken ondernemingen
  • rijksregister- of BIS-nummers van de betrokken personen
  • ISCO-code van de functie of job. Op basis van hun takenpakket worden alle beroepen onderverdeeld in groepen en krijgen ze een specifieke code (volgens de International Standard Classification of Occupations). Bekijk alle ISCO-codes en de bijbehorende uitleg ((opent in nieuw venster)). Vul op uw aanvraagformulieren altijd de viercijferige ISCO-code in.