Formulieren

Wilt u weten welk aanvraagformulier u nodig hebt voor uw arbeidskaart of gecombineerde vergunning? Op de informatiepagina voor uw specifieke categorie van werknemer vindt u, behalve het formulier, ook alle informatie over:

  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de inhoud van uw aanvraagdossier
  • de inhoud van uw aanvraagdossier bij vernieuwing van uw toelating.

Alleen uw aanvraagformulier moet origineel en ondertekend zijn. De bijlagen mogen kopieën zijn.

Dien uw aanvraag maximaal 4 en een halve maand vóór de start van de tewerkstelling in.

Gebruikt u het originele Nederlandstalige aanvraagformulier? Dan mogen alle bijgevoegde documenten in het Engels, Frans of Duits zijn opgesteld.

Elk attest mag maximaal 6 maanden oud zijn wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Zijn uw attest van goed gedrag en zeden en uw medisch attest in het buitenland opgemaakt? Dan moet u de originelen laten legaliseren ((opent in nieuw venster)). Het volstaat om daar telkens een kopie van op te sturen.

Bijkomende gegevens

Op de aanvraagformulieren moet u ook de onderstaande gegevens invullen:

  • ondernemings- of vestigingsnummers van de betrokken ondernemingen
  • rijksregister- of BIS-nummers van de betrokken personen
  • ISCO-code van de functie of job. Op basis van hun takenpakket worden alle beroepen onderverdeeld in groepen en krijgen ze een specifieke code (volgens de International Standard Classification of Occupations). Bekijk alle ISCO-codes en de bijbehorende uitleg ((opent in nieuw venster)). Vul op uw aanvraagformulieren altijd de viercijferige ISCO-code in.