Werkgever vraagt aan

Voor de toekomstige buitenlandse werknemer die meer dan 90 dagen in België komt werken vraagt de werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur (single permit) aan.

De werkgever verzamelt de vereiste documenten voor zijn aanvraag. De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

Per categorie gelden soms aparte voorwaarden en procedures. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan levert de Dienst Vreemdelingenzaken een vergunning af. Deze bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf.

Aanvraag samenstellen

Breng de vereiste documenten in de onderstaande vaste volgorde samen tot 1 aanvraag.

Aanvullende gegevens toe te voegen per categorie

Per categorie van buitenlandse werknemer zijn er mogelijk ook specifieke tewerkstellingsdocumenten vereist. Verzamel ook die gegevens, welke dat zijn lees je hieronder. Dit kan soms een afwijking zijn van de opsomming hierboven.

Dien uw aanvraag in via het nieuwe unieke loket (sinds 31 mei 2021)

De werkgever start de procedure op, hij verzamelt de vereiste documenten en vraagt de gecombineerde vergunning aan via het nieuwe unieke loket.

Vernieuwing

Wilt u de gecombineerde vergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden en maximaal 4,5 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie.

Dien uw aanvraag tot hernieuwing in via het unieke loket.

Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Buitenlandse identiteitskaart van werknemer of persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.
 • Belgische verblijfsvergunning werknemer
 • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico’s voor hem en zijn familieleden dekt
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder
 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.
 • Werkt werknemer via detachering?

 • 1 van de volgende documenten.
  • Verklaring dat socialezekerheidswetgevingvan land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
  • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

Veelgestelde vragen