Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Bepaalde duur - Meer dan 90 dagen

Toelating tot arbeid - Bepaalde duur - Meer dan 90 dagen

Dien uw aanvraag tijdig in

De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen, de doorlooptijd kan tot 2 à 3 maanden oplopen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

Buitenlanders die niet vallen onder de vrijstellingen, mogen alleen in België werken als ze daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben. Alleen als het werk van de buitenlander tot een van een reeks welbepaalde categorieën behoort, kan de werkgever een toelating tot arbeid voor zijn toekomstige werknemer verkrijgen.

Voor zijn toekomstige buitenlandse werknemer die meer dan 90 dagen in België komt werken, start de werkgever de procedure op.

Simulator toelating tot arbeid

Wilt u snel weten of u een toelating tot arbeid nodig hebt en zo ja, hoe u die aanvraagt en welke documenten u daarvoor nodig hebt? De simulator toelating tot arbeid geeft u alvast een indicatie.

Werkgever vraagt aan

Voor de toekomstige buitenlandse werknemer die meer dan 90 dagen in België komt werken vraagt de werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur (single permit) aan.

De werkgever verzamelt de vereiste documenten voor zijn aanvraag. De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

Per categorie gelden aparte voorwaarden en procedures. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan levert de Dienst Vreemdelingenzaken een vergunning af. Deze bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf. De werknemer kan enkel werken voor de werkgever die de toelating heeft aangevraagd.

Voor de categorieën leidinggevende, hooggeschoolde en intra corporate transferee kan de toekomstige werkgever een gecombineerde vergunning aanvragen voor drie jaar.

Als het werk dat de buitenlander zal uitvoeren behoort tot de categorie overige, dan mag die werknemer op het moment van de eerste aanvraag nog niet in België aanwezig zijn.

Dien uw aanvraag in via het uniek loket - Working in Belgium

De werkgever start de procedure op, verzamelt de vereiste documenten en vraagt de gecombineerde vergunning aan via de online toepassing: uniek loket -Working in Belgium.

Aanvraag samenstellen

Voeg de verplichte documenten toe in functie van de ontvankelijkheid van uw aanvraag
Voeg documenten toe in functie van de ten gronde beoordeling van de aanvraag

Aanvullende gegevens toe te voegen per categorie

Per categorie van buitenlandse werknemer zijn er ook specifieke tewerkstellingsdocumenten vereist. Raadpleeg hier alle categorieën.

Vernieuwing

Wilt u de gecombineerde vergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden en maximaal 6 maanden voor de vervaldatum in via het uniek loket -Working in Belgium. .

Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Internationaal paspoort.
 • Belgische verblijfsvergunning van de werknemer
 • Bewijs(opent in nieuw venster) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft.
 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.
 • Indien werknemer van werkgever veranderd en er is nog een geldige gecombineerde vergunning dient er een opzegbrief met opzegtermijn bezorgd te worden.
 • Werkt werknemer via detachering?

 • 1 van de volgende documenten.
  • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
  • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

Een pas afgestudeerde in dienst nemen

Indien u een pas afgestudeerde in dienst wil nemen, hou dan rekening met het volgende:

 • Aanvraag indienen ten vroegste 6 maanden vóór de gewenste startdatum
 • Diploma (voor hooggeschoolden of zorgkundigen): de toelating kan niet uitgereikt worden zonder diploma of attest dat betrokkene geslaagd is voor de opleiding.
  • De toelating tot arbeid kan goedgekeurd worden vanaf dat er een attest uitgereikt werd dat bevestigt dat betrokkene geslaagd is in de opleiding. Dit attest vervangt dan het diploma voor personen die recent zijn afgestudeerd. Dit attest dient te bevestigen dat betrokkene geslaagd is voor de opleiding in afwachting van de afgifte van het officiële diploma.

Starten met werken nà toekenning toelating tot arbeid

Wanneer mag de werknemer aan de slag gaan met de toegekende toelating tot arbeid? Er zijn twee mogelijke situaties:

 • een eerste aanvraag - de buitenlandse werknemer verkreeg van onze Vlaamse Dienst Economische migratie (via de werkgever) voor de eerste maal een toelating tot arbeid van bepaalde duur voor een gecombineerde vergunning: dan dient de werknemer te wachten totdat hij/zij van de federale Dienst Vreemdelingenzaken de Bijlage 46(PDF bestand opent in nieuw venster) verkregen heeft - dit is een papieren bevestiging dat de gecombineerde vergunning (zowel verblijf als tewerkstelling) uitgereikt werd, in afwachting van de definitieve gecombineerde vergunning, namelijk de (fysieke) elektronische verblijfskaart;
 • een hernieuwing - de buitenlandse werknemer verkreeg van onze Vlaamse Dienst Economische migratie (via de werkgever) een nieuwe toelating tot arbeid van bepaalde duur voor een gecombineerde vergunning (veelal aansluitend op de vorige gecombineerde vergunning): dan kan de buitenlandse werknemer verder werken (als het dezelfde werkgever betreft) of meteen starten met werken (als het een andere werkgever betreft), als hij/zij beschikt over een nog geldig verblijf in de vorm van een geldige elektronische verblijfskaart of in de vorm van een Bijlage 49(PDF bestand opent in nieuw venster).

Bij een eerste aanvraag dient de buitenlandse werknemer dus effectief te wachten totdat hij/zij na de Vlaamse toelating ook een ‘groen licht’ verkregen heeft van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (via die Bijlage 46(PDF bestand opent in nieuw venster)). Terwijl bij een hernieuwing voor zover de buitenlandse werknemer reeds legaal aanwezig is, gewoon verder kan blijven werken (bij dezelfde werkgever, dan wel starten bij de nieuwe werkgever).

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: