Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid online aanvragen via uniek loket

Toelating tot arbeid online aanvragen via uniek loket

Dien uw aanvraag tijdig in

De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen, de doorlooptijd kan tot 2 à 3 maanden oplopen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

Wilt u als werkgever een niet-Europese werknemer langer dan 90 dagen in België tewerkstellen of wil u als werknemer een gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur? Vraag dan een gecombineerde vergunning (single permit) aan via het Uniek Loket; working in Belgium.(opent in nieuw venster)

Uniek loket ‘Working in Belgium’ - Eén digitaal loket voor alle regio’s

Aanvragen voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur en gecombineerde vergunning onbepaalde duur in België worden ingediend via éénzelfde uniek loket: ‘Working in Belgium(opent in nieuw venster)’.

Dien enkel een volledige aanvraag in. Documenten achteraf doormailen om toe te voegen aan een reeds ingediend dossier is niet mogelijk.

Wat gebeurt er als de aanvraag ingediend is

Nadat u de aanvraag heeft ingediend via het uniek loket, working in Belgium zal die automatisch digitaal worden doorgestuurd naar de bevoegde regio. Naast Vlaanderen zijn dit de bevoegde regio’s:

Bevoegde dienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Tel: 02 204 13 99 (van 9u tot 12u)
Website bevoegde dienst in Brussel(opent in nieuw venster)

Bevoegde dienst in Wallonië

Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche 
Direction de l’Emploi et des Permis de travail
Place de la Wallonie 1
5100 Jambes
Tel 081 33 43 62
E-mail: permisdetravail@spw.wallonie.be
Website bevoegde dienst Wallonië(opent in nieuw venster)

Bevoegde dienst bij de Duitstalige Gemeenschap:

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales,
Gospertstrasse, 1
4700 EUPEN
Tel 087 59 64 86
Website bevoegde dienst bij de Duitstalige Gemeenschap(opent in nieuw venster)

Mogelijke beslissingen na uw aanvraag

In het Uniek loket(opent in nieuw venster) volgt u de status van uw aanvraag op van het gezamenlijke onderzoek van het Vlaamse gewest en de dienst vreemdelingenzaken van de federale overheid, per statuswijziging van uw dossier ontvangt u een melding en een digitale brief via uw eBox(opent in nieuw venster):

 • Volgende statussen zijn mogelijk:
  • Nieuw Ingediend
  • Bijkomende info gevraagd door regio
  • ontvankelijkheid
  • onontvankelijkheid
  • Positieve beslissing werk of Negatieve beslissing werk

   Na een ‘positieve beslissing werk’ gaat het dossier automatisch door naar de dienst vreemdelingenzaken en zijn volgende fases mogelijk
  • In behandeling bij de dienst vreemdelingenzaken
  • Bijkomende info gevraagde door de dienst vreemdelingenzaken
  • positieve beslissing verblijf (bijlage 46/47) of negatieve beslissing verblijf (bijlage 48)

Bij een positieve beslissing over zowel werken en verblijf (gecombineerde vergunning) zal De Dienst Vreemdelingenzaken deze beslissing meedelen aan de werknemer, de werkgever en aan het gemeentebestuur of de Belgische diplomatieke en consulaire post vermeld in de aanvraag.

Indien de werknemer reeds in België

Zal De Dienst Vreemdelingenzaken een elektronische gecombineerde vergunning afleveren via de gemeente. Die vergunning bevat dus zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

Indien de werknemer zich in het buitenland bevindt:

De werknemer die een buitenlands adres heeft opgegeven in zijn aanvraag voor een toelating tot arbeid, moet een visum D (nationaal visum lang verblijf) vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij verblijft.

De post geeft het visum af, na voorlegging van een geldig paspoort en de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47), op voorwaarde dat de door de werknemer voorgelegde beslissing volledig overeenstemt met de beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de post werd meegedeeld.

De nationale vermelding B34 die op het visum D wordt aangebracht betekent dat de werknemer een gecombineerde vergunning ontvangen heeft. De vermelding B29 betekent dat de werknemer een hooggekwalificeerde werknemer is (Europese blauwe kaart).

Als de werknemer is aangekomen in België

Dan moet de werknemer binnen 8 werkdagen zich inschrijven in het vreemdelingenregister van de plaats waar hij verblijft en de afgifte van een gecombineerde vergunning aanvragen. Hij moet zijn paspoort, de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47), de beslissing tot toekenning van de toelating tot arbeid en de beslissing tot toekenning van de machtiging tot verblijf voorleggen.

Het gemeentebestuur overhandigt de werknemer een bijlage 49 die, in afwachting van het resultaat van het verblijfplaatsonderzoek, zijn verblijf gedurende 45 dagen voorlopig dekt. De bijlage 49 kan tweemaal met 45 dagen (2 x 45 dagen) verlengd worden.

Indien het resultaat van het verblijfplaatsonderzoek positief is, overhandigt het gemeentebestuur een A-kaart aan de werknemer. Deze verblijfstitel bevat een vermelding met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt (gecombineerde vergunning).

Is het uniek loket beschikbaar voor alle arbeidskaarten?

Het Uniek loket is er voorlopig voor de gecombineerde vergunning van bepaalde duur en de gecombineerde vergunning onbepaalde duur.

De aanvragen voor korte (maximaal 90 dagen) en specifieke (bijv. au pair, grensarbeiders) tewerkstellingen via arbeidskaart(opent in nieuw venster) met arbeidsvergunning(opent in nieuw venster) moeten nog via e-mail ingediend worden. Zij zullen pas in een volgende fase toegevoegd worden aan het uniek loket, vermoedelijke 2024.

Bijvoorbeeld:

Een aanvraag in het uniek loket stopzettingen/annuleren/vroegtijdig stopzetten

 • Wanneer het dossier in behandeling is genomen en u wenst de aanvraag te annuleren/stopzetten, dan kan u via de knop ‘stopzetten’ uw dossier annuleren. De dienst Economische Migratie zal deze vraag tot annulatie/stopzetting dan verwerken.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer vroegtijdig is beëindigd dan dient u via het Uniek Loket(opent in nieuw venster) uw dossier stop te zetten. Dit doet u door in het dossier van de werknemer op de knop “vroegtijdig stopzetten” te drukken.
 • Wanneer het dossier waarvoor u een stopzetting wenst aan te vragen is ingediend voor de ingebruikname van het Uniek Loket dan moet u ons via e-mail melden(opent in uw e-mail applicatie) dat u de aanvraag wenst stop te zetten / annuleren.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: