De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen waardoor de doorlooptijd tot 8 weken kan oplopen.
Dien uw aanvraag dus tijdig in. Voor de hoger opgeleiden (categorieën ‘hooggeschoolde’, ‘leidinggevende’, ‘intra-corporate transferees’, ‘Europese Blauwe kaart’, ‘stage in kader van vervolgdiploma’...) is de doorlooptijd beperkt tot zo’n 4 weken.

Uniek loket ‘Working in Belgium’ - Eén digitaal loket voor alle regio’s

Aanvragen voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur in België worden ingediend via éénzelfde uniek loket: ‘Working in Belgium ((opent in nieuw venster))’.

Dien enkel een volledige aanvraag in. Documenten achteraf doormailen om toe te voegen aan een reeds ingediend dossier is niet mogelijk. Indien u een foutmelding krijgt dat het bestand te groot is, moet u vooraf het bestand verkleinen.

Indien de werknemer in het buitenland verblijft dan is het altijd nodig om een diplomatieke post in te vullen. Enkel indien de werknemer in België verblijft, en dat zal blijken uit de eerste stap van de aanvraag in het loket, is een diplomatieke post niet van toepassing.

Wat er gebeurt als de aanvraag ingediend is

Nadat u de aanvraag heeft ingediend via de online toepassing, zal die automatisch worden doorgestuurd naar de bevoegde regio (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest of Duitstalige Gemeenschap).

U kunt in het uniek loket de status van uw aanvraag opvolgen:

 • Volgende statussen zijn zichtbaar:
  • aanvraag
  • ontvankelijkheid
  • beslissing Vlaamse overheid luik werk
  • beslissing luik verblijf DVZ
  • eindbeslissing gecombineerde vergunning
  • opvragen bijkomende info

U wordt ook via e-mail op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid van en de beslissing over het ‘luik werk’. Negatieve beslissingen blijft u ontvangen via aangetekende brief. De eindbeslissing ontvangt u van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) via uw eBox ((opent in nieuw venster)).

Is het uniek loket beschikbaar voor alle arbeidskaarten?

Het uniek loket is voorlopig alleen beschikbaar voor de gecombineerde vergunning van bepaalde duur. De aanvragen voor korte (maximaal 90 dagen) en specifieke (bijv. au pair, grensarbeiders) tewerkstellingen via arbeidskaart en de gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur (aanvraag door de werknemer) moeten dus verder via e-mail ingediend worden. Zij zullen pas in een volgende fase toegevoegd worden aan het uniek loket, vermoedelijk tweede helft van 2022.

Bijvoorbeeld:

 • Een Vlaamse werkgever/gebruiker doet een aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor een Amerikaanse IT’er, die gedetacheerd wordt vanuit een Amerikaanse onderneming.
  • De aanvraag door de werkgever gebeurt sinds 31 mei via het nieuwe uniek loket. Zowel voor een eerste aanvraag als voor een hernieuwing, zowel voor Belgische tewerkstelling als voor detachering.
 • Een werknemer werkt al 4 jaar bij een Belgische werkgever. De werknemer doet een aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur, zodat hij voor elke werkgever in België kan werken.
  • De aanvraag gebeurt via e-mail. Gecombineerde vergunningen voor onbepaalde duur zullen pas in de loop van de tweede helft van 2022 via het uniek loket aangevraagd kunnen worden.
 • Een gastgezin wil een aanvraag doen voor een au pair.
  • Zij vragen een arbeidskaart aan via e-mail. Arbeidskaarten zullen vermoedelijk pas vanaf de tweede helft van 2022 via het uniek loket aangevraagd kunnen worden.

Kan ik de gecombineerde vergunning nog aanvragen via e-mail?

Vanaf 1 oktober 2021 zullen alle aanvragen voor een gecombineerde vergunning bepaalde duur in België alleen nog online kunnen ingediend worden via het uniek loket ‘Working in Belgium ((opent in nieuw venster))’.

Een aanvraag in het uniek loket stopzetten

Wanneer het dossier nog niet in behandeling is genomen, en de werkgever wil de aanvraag stopzetten, dan kan deze zelf op de knop ‘stopzetten’ klikken. De dienst Economische Migratie zal deze vraag tot annulatie verwerken.

Wanneer het dossier wel in behandeling is genomen, dan is de knop ‘stopzetten’ niet meer beschikbaar en moet de werkgever ons via e-mail melden (opent in uw e-mail applicatie) dat hij de aanvraag wil stopzetten.

Veelgestelde vragen