Uniek loket ‘Working in Belgium’ - Eén digitaal loket voor alle regio’s

Aanvragen voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur in België worden ingediend via éénzelfde uniek loket: ‘Working in Belgium(opent in nieuw venster)’.

Dien enkel een volledige aanvraag in. Documenten achteraf doormailen om toe te voegen aan een reeds ingediend dossier is niet mogelijk. Indien u een foutmelding krijgt dat het bestand te groot is, moet u vooraf het bestand verkleinen.

Indien de werknemer in het buitenland verblijft dan is het altijd nodig om een diplomatieke post in te vullen. Enkel indien de werknemer in België verblijft, en dat zal blijken uit de eerste stap van de aanvraag in het loket, is een diplomatieke post niet van toepassing.

Wat er gebeurt als de aanvraag ingediend is

Nadat u de aanvraag heeft ingediend via de online toepassing, zal die automatisch digitaal worden doorgestuurd naar de bevoegde regio. Naast Vlaanderen zijn dit de bevoegde regio’s:

Bevoegde dienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Tel: 02 204 13 99 (van 9u tot 12u)
Website bevoegde dienst in Brussel(opent in nieuw venster)

Bevoegde dienst in Wallonië

Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche 
Direction de l’Emploi et des Permis de travail
Place de la Wallonie 1
5100 Jambes
Tel 081 33 43 62
E-mail: permisdetravail@spw.wallonie.be
Website bevoegde dienst Wallonië(opent in nieuw venster)

Bevoegde dienst bij de Duitstalige Gemeenschap:

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales,
Gospertstrasse, 1
4700 EUPEN
Tel 087 59 64 86
Website bevoegde dienst bij de Duitstalige Gemeenschap(opent in nieuw venster)

Sinds 17 januari ontvangt u de briefwisseling over uw dossier via het Uniek Loket ‘working in Belgium’(opent in nieuw venster)

Bij volgende statuswijziging van uw dossier wordt u via uw e-box(opent in nieuw venster) verwittigd met bijhorende brief.

 • ​“Informatie bijgevraagd door regio”
 • ​“Ontvankelijk”
 • ​“Positieve beslissing werk”
 • ​“Onontvankelijk”

Uitzondering:
De status: “negatieve beslissing werk” wordt voorlopig nog niet weergegeven in het Uniek Loket. U ontvangt een aangetekend schrijven over de genomen beslissing met de reden van weigering.

Mogelijke beslissingen na uw aanvraag

U kunt in het uniek loket(opent in nieuw venster) de status van uw aanvraag opvolgen, per status ontvangt u melding via uw eBox(opent in nieuw venster):

 • Volgende statussen zijn zichtbaar:
  • Nieuw Ingediend
  • ontvankelijkheid
  • beslissing Vlaamse overheid luik werk
  • beslissing luik verblijf DVZ
  • eindbeslissing gecombineerde vergunning
  • opvragen bijkomende info

De eindbeslissing over de gecombineerde vergunning ontvangt u van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) via uw eBox(opent in nieuw venster).

Een negatieve beslissing werk ontvangt u via aangetekend schrijven.

Bij een positieve beslissing over zowel werken en verblijf zal De Dienst Vreemdelingen Zaken deze beslissing meedelen aan de werknemer, de werkgever en aan het gemeentebestuur of de Belgische diplomatieke en consulaire post vermeld in de aanvraag.

Indien de werknemer reeds in België

Zal De Dienst Vreemdelingen Zaken een elektronische gecombineerde vergunning afleveren via de gemeente. Die vergunning bevat dus zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

Indien de werknemer zich in het buitenland bevindt:

De werknemer die een buitenlands adres heeft opgegeven in zijn aanvraag voor een toelating tot arbeid, moet een visum D (nationaal visum lang verblijf) vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij verblijft.

De post geeft het visum af, na voorlegging van een geldig paspoort en de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47), op voorwaarde dat de door de werknemer voorgelegde beslissing volledig overeenstemt met de beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de post werd meegedeeld.

De nationale vermelding B34 die op het visum D wordt aangebracht betekent dat de werknemer een gecombineerde vergunning ontvangen heeft. De vermelding B29 betekent dat de werknemer een hooggekwalificeerde werknemer is (Europese blauwe kaart).

Als de werknemer is aangekomen in België

Dan moet de werknemer binnen 8 werkdagen zich inschrijven in het vreemdelingenregister van de plaats waar hij verblijft en de afgifte van een gecombineerde vergunning aanvragen. Hij moet zijn paspoort, de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47), de beslissing tot toekenning van de toelating tot arbeid en de beslissing tot toekenning van de machtiging tot verblijf voorleggen.

Het gemeentebestuur overhandigt de werknemer een bijlage 49 die, in afwachting van het resultaat van het verblijfplaatsonderzoek, zijn verblijf gedurende 45 dagen voorlopig dekt. De bijlage 49 kan tweemaal met 45 dagen (2 x 45 dagen) verlengd worden.

Indien het resultaat van het verblijfplaatsonderzoek positief is, overhandigt het gemeentebestuur een A-kaart aan de werknemer. Deze verblijfstitel bevat een vermelding met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt (gecombineerde vergunning).

Is het uniek loket beschikbaar voor alle arbeidskaarten?

Het uniek loket is er voorlopig voor de gecombineerde vergunning van bepaalde duur en de gecombineerde vergunning onbepaalde duur.

De aanvragen voor korte (maximaal 90 dagen) en specifieke (bijv. au pair, grensarbeiders) tewerkstellingen via arbeidskaart moeten nog via e-mail ingediend worden. Zij zullen pas in een volgende fase toegevoegd worden aan het uniek loket, vermoedelijke eind 2023.

Bijvoorbeeld:

 • Een Vlaamse werkgever/gebruiker doet een aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor een Amerikaanse IT’er, die gedetacheerd wordt vanuit een Amerikaanse onderneming.
  • De aanvraag door de werkgever gebeurt sinds 31 mei 2021 via het nieuwe uniek loket. Zowel voor een eerste aanvraag als voor een hernieuwing, zowel voor Belgische tewerkstelling als voor detachering.
 • Een werknemer werkt al 4 jaar bij een Belgische werkgever. De werknemer doet een aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur, zodat hij voor elke werkgever in België kan werken.
  • De aanvraag via het Uniek Loket
 • Een gastgezin wil een aanvraag doen voor een au pair.
  • Zij vragen een arbeidskaart aan via e-mail. Arbeidskaarten zullen vermoedelijk pas vanaf eind 2023 via het uniek loket aangevraagd kunnen worden.

Kan ik de gecombineerde vergunning nog aanvragen via e-mail?

Vanaf 1 oktober 2021 zullen alle aanvragen voor een gecombineerde vergunning bepaalde duur in België alleen nog online kunnen ingediend worden via het uniek loket ‘Working in Belgium(opent in nieuw venster)’.

Een aanvraag in het uniek loket stopzettingen/annuleren/vroegtijdig stopzetten

 • Wanneer het dossier nog niet in behandeling is genomen, en u wenst de aanvraag te annuleren/stopzetten, dan kan u zelf op de knop ‘stopzetten’ klikken in uw dossier op het Uniek Loket. De dienst Economische Migratie zal deze vraag tot annulatie/stopzetting dan verwerken.
 • Wanneer het dossier in behandeling is door de regio, dan is de knop ‘stopzetten’ niet zichtbaar, enkel dan moet u ons via e-mail melden(opent in uw e-mail applicatie) dat u de aanvraag wenst stop te zetten / annuleren.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer is beëindigd dan dient u via het Uniek Loket(opent in nieuw venster) uw dossier stop te zetten. Dit doet u door in het dossier van de werknemer op de knop “vroegtijdig stopzetten” te drukken. (Tijdelijk is deze optie niet mogelijk, gelieve de “vroegtijdige stopzetting” via e-mail te melden(opent in uw e-mail applicatie).)

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: