Verandering van werkgever

Voor aanvragen voor een toelating tot arbeid ‘maximaal 90 dagen of 90/180 dagen met Schengenvisum’ en aanvragen voor een gecombineerde vergunning zijn meerdere scenario’s mogelijk: de werknemer neemt ontslag, de werknemer wordt ontslagen door de werkgever, of de werknemer verandert van werkgever.

De plaats van tewerkstelling wijzigt

Als de plaats van tewerkstelling wijzigt, moet de werkgever een nieuwe toelating tot arbeid aanvragen.

Voor aanvragen voor een toelating tot arbeid ‘maximaal 90 dagen of 90/180 dagen met Schengenvisum’ en aanvragen voor een gecombineerde vergunning geldt: de bevoegde regio is het gewest waarin de vestigingseenheid gelegen is waar de buitenlandse werknemer tewerkgesteld zal worden. Als de werkgever meerdere vestigingseenheden bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer hoofdzakelijk tewerkgesteld wordt.

Als de hoofdzakelijke plaats van tewerkstelling niet kan worden bepaald, doordat de werknemer bijvoorbeeld 50% in het ene en 50% in het andere gewest tewerkgesteld wordt, is het gewest bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is en dus geregistreerd staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Als de werkgever geen enkele maatschappelijke eenheid of vestigingseenheid in België bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer zijn activiteiten zal uitoefenen.

De functie (categorie) wijzigt

Als het soort werk dat de buitenlander zal verrichten wijzigt, moet de werkgever een nieuwe toelating tot arbeid aanvragen via het Uniek Loket.

Het soort werk dat de buitenlander zal verrichten bepaalt of hij zal worden toegelaten tot de arbeidsmarkt.

Lees deze pagina in: