Overzicht

Algemeen tarief

  • andere dan de enige eigen woning
  • onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen

12%

10%

Verlaagde tarieven

Aankoop van de enige eigen woning

3%

Energetische renovatie van de enige eigen woning

1%

Beschermde monumenten als enige eigen woning

1%

Aankoop van een sociale woning

1,5%

Aankoop van een woning voor sociale verhuur

7%

Aankopen door beroepsverkopers

4%

Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil van ongebouwde landgoederen

vrijgesteld, 6% of 10%

Aankoop van beschermde monumenten

halvering van het tarief