De energietransitie

Door toekomstgericht met energie om te gaan - dat noemen we de energietransitie - beperken we de klimaatverstoring en zetten we in op onze energieonafhankelijkheid en onze welvaart. Kiezen voor groene energie is een belangrijk deel van de aanpak.

Vandaag is 9,2% van alle energie die we in Vlaanderen gebruiken afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Volg de evolutie van groene energie op de energiekaart(opent in nieuw venster).

Zonneplan, windplan, warmteplan

In deze beleidsdocumenten beschrijft de Vlaamse Regering haar doelstellingen op het vlak van groene stroom en groene warmte:

  • Het Zonneplan(PDF bestand opent in nieuw venster) 2025 omschrijft hoe de doelstellingen voor PV-installaties (zonnepanelen) voor de productie van groene stroom, zoals ze zijn opgenomen in het Regeerakkoord, in de Beleidsnota 2019-2024 en in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, kunnen gerealiseerd worden.

  • Het Windplan 2025(PDF bestand opent in nieuw venster) moet zorgen voor het realiseren van de doelstellingen voor windenergie, zoals ze opgenomen zijn in het Regeerakkoord, de Beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De Vlaamse Regering stemt in met de acties uit de visienota Windplan 2025.
  • Warmte is met een aandeel van meer dan 50% de belangrijkste component in het energieverbruik in Vlaanderen. De uitdaging in de komende jaren is om de warmtevraag zo duurzaam mogelijk in te vullen. De Vlaamse Regering keurde op 10 december 2021 de acties uit de visienota Warmteplan 2025(PDF bestand opent in nieuw venster) goed. Het Warmteplan 2025 bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Financiering doelstellingen

Om haar doelstellingen te behalen, geeft Vlaanderen steun aan groene-energie- en WKK-projecten. De steun wordt toegekend via groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten, premies van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, investeringssteun via de call groene warmte, de call groene stroom en ad hoc investeringssubsidies. Deze tabel geeft het overzicht van de toegekende steun sinds 2005, onderverdeeld per technologie: Overzicht steun voor groene energie en WKK(Excel bestand)

Internationale samenwerking