Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Energiebalans Energie- en klimaatbeleid in cijfers

Vlaamse Energiebalans

De Vlaamse Energiebalans(Excel bestand) biedt inzicht in de evolutie van het bruto binnenlands energieverbruik in Vlaanderen, van 1990 tot en met 2021. 

Energiegebruikers en -dragers 2021

Verplichte rapportering van energiegegevens

Ter voorbereiding van o.a. de Energiebalans moet elke rapporteringsplichtige energiegegevens aanleveren. Daarvoor moet de rapporteringsplichtige jaarlijks vóór de opgelegde deadline een standaardformulier invullen en aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bezorgen.

VEKA garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Er worden verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan de verschillende exploitanten:

Wetgeving rapporteringsplicht