Energiegebruikers en -dragers 2021

Verplichte rapportering van energiegegevens

Ter voorbereiding van o.a. de Energiebalans moet elke rapporteringsplichtige energiegegevens aanleveren. Daarvoor moet de rapporteringsplichtige jaarlijks vóór de opgelegde deadline een standaardformulier invullen en aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bezorgen.

VEKA garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Er worden verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan de verschillende exploitanten:

Wetgeving rapporteringsplicht